Herzieningshuur aanpassing t.b.v. winkels

Gewijzigd op Wed, 31 Aug 2022 om 03:46 PM

Voor de commerciële module (BEL) is er een wijziging in de berekening voor de herzieningshuur t.b.v. winkels.


Wijziging in berekening | Herzieningshuur

Indien de taxatie een winkel betreft kan bij het contract van deze winkel een herzieningshuur ingevoerd worden. De herzieningshuur is van toepassing vanaf de ingevoerde herzieningsdatum. Deze datum dient voor de expiratiedatum van het contract te liggen. Na de expiratiedatum zal het rekenmodel weer de markthuur in rekening nemen. Voor de NAR waardering zal gebruikt gemaakt worden van de markthuur in plaats van de herzieningshuur.


Daarnaast zijn de volgende onderdelen berekend op basis van de markthuur en niet meer op basis van de herzieningshuur:


  • Aanvangsleegstand;
  • structurele leegstand;
  • promotiekosten;
  • verhuurcourtage;
  • beheervergoeding.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We waarderen uw moeite en we gaan proberen om het artikel te verbeteren