fluX VMS 3.8 Release Notes

Gewijzigd op Tue, 07 Feb 2023 om 02:09 PM

 


Korte omschrijving van de update/aanpassingImpact op de waardering?Heeft betrekking op de volgende modulesOmschrijving van de aanpassing
Herbouwwaarde tonen ja/neeNeeCommerciële taxaties, Wooncomplex taxatiesIn de samenvatting van het rapport werd de Herbouwwaarde niet getoond. Dit is aangepast en wordt nu ook correct weergegevens als er Herbouwwaarde tonen ja/nee wordt gekozen onder het tabblad --> Waardering
Interne opmerking banken workflowNeeWorkflowMogelijkheid toegevoegd voor medewerkers van financiers om in de workflow een opmerking bij een taxatie toe te voegen. De opmerking is niet zichtbaar voor de taxateurs en is alleen zichtbaar voor interne medewerkers van de financier(s).
Overige waarde toevoegen aan een LAN taxatieNeeGrondwaarde | LAN, RapportenVoor het LAN model is het vanaf nu mogelijk om een overige waarde toe te voegen.
Erfpacht toevoegen aan een LAN taxatatieNeeGrondwaarde | LAN, ErfpachtVoor LAN taxaties is het vanaf nu mogelijk om ook erfpacht toe te voegen aan een perceel. De erfpacht wordt vervolgens als correctie van de waarde afgehaald.
Hertaxatie & markttechnische update bij LAN modelNeeGrondwaarde | LAN, RapportenVoor de LAN module is het vanaf nu mogelijk om naast een volledige taxatie en hertaxatie ook een markttechnische update ta maken.
Knop standaard teksten toevoegd bij toelichting geselecteerde referentieNeeRapporten, ReferentiesOp wens van klanten is het vanaf nu mogelijk om standaard teksten te maken voor de toelichting op de geselecteerde referentie.
Berekening aangepast onzelfstandige woningen die geliberaliseerd zijnJaBuy-to-Let | BTLVoor onzelfstandige woningen die geliberaliseerd zijn werd onterecht met de Max. redelijke huur gerekend. Dit is aangepast naar of de contracthuur of de markthuur.
Verhuurdersheffing: maximale WOZJaWooncomplex taxaties | WONDe WOZ-waarde waarover de verhuurdersheffing wordt berekend werd afgekapt op € 343.000,-.

 Dit is conform wetgeving aangepast naar € 345.000. Het verschil kan een zeer minimale impact hebben op uw waardering.
Verschil in bouwen in tijdlijn als er sprake is van leegstand bij exploitatieJaResiduelegrondwaarde taxaties | ONTDe verdeling van de te bouwen woningen werden anders verdeeld over de tijd als er bij exploitatie geen aanvangsleegstand was dan dat er wel aanvangsleegstand was. Dit is aangepast en kan waardeverschillen opleveren.
Aantal foto's per paginaNeeRapportenVanaf nu is het mogelijk om zelf aan te geven hoeveel foto's er per pagina weergegeven dienen te worden in het rapport.

Voorheen was de enige mogelijkheid drie foto's per pagina. Vanaf nu is het ook mogelijk om te kiezen voor vier, zes of acht foto's. Dit is in te stellen per complex, portfolio, taxateur en organisatie.

- Per complex is het in te stellen op het tabblad Algemeen - Complex.
- Per portfolio is dit in te stellen in de linker navigatie onder de tab Notities.
- Per taxateur is het in te stellen onder de knop Profiel in de menubalk en op het tabblad Gebruiker.
 - Op organisatie niveau is het in te stellen onder de knop Profiel in de menubalk en op het tabblad: Organisatie.
Negatieve marktwaardeJaResiduelegrondwaarde taxaties | ONTEen negatieve waardering werd in module Residuele Grondwaarde (ONT-model) onderdrukt en op € 0,- gezet. Dit is aangepast zodat een negatieve waardering binnen het ONT-model mogelijk is.
Aanpassing berekening voor niet-woningen (parkeren), bij leegstandJaBuy-to-Let | BTLVoor onzelfstandige, niet  - woningen (lees: parkeren) die leeg stonden waarbij de max. redelijke huur < liberalisatiegrens werd in het BTL model gerekend met het minimum van de Markthuur en max. redelijke huur.

 Dit is voor niet woningen, niet van toepassing en daarmee onjuist. Dit is aangepast zodat er voor niet-woningen, bij leegstand, altijd gekeken wordt naar de Markthuur.
Herzieningsindex in exit waardeJaCommerciële taxaties | BEL | EGBVoor de berekening van de exitwaarde in het bruto/netto-traject werd gerekend met de markthuurindex. Ook indien het winkels betrof, dit was onjuist en moest de reviewhuurindex zijn. We hebben dit aangepast en kan leiden tot een waardeverschil indien de markthuurindex en reviewhuurindex van elkaar verschillen.
Het berekenen van de inventaris en de gecorrigeerde vervangingswaarde is aangepastNeeCommerciële taxaties | BEL | EGB, RapportenVoor het berekenen van de inventaris en de gecorrigeerde vervangingswaarde werd er gekeken naar dezelfde invoervelden voor levensduur en het percentage economische veroudering. Op wens van gebruikers is dit is ontkoppeld.

 Het veld bij de gecorrigeerde vervangingswaarde is leidend en daarbij de default voor het Inventarisgedeelte. De gegevens bij inventaris kunnen dus overschreven worden.
Tiara de straal uitbreiden met 250 en 500 meterNeeReferentiesHet zoeken op een straal van 250 of 500 meter in Tiara werkte niet correct, dit is met deze release opgelost.
VVE als extra invoerveld toegevoegd onder D. JuridischNeeCommerciële taxaties | BEL | EGB, Wooncomplex taxaties | WON, Buy-to-Let | BTL, RapportenOp verzoek hebben we onder D. Juridisch een extra tekst invoerveld "VVE" toegevoegd
Rapportage normatieve huisvestingscomponentNeeWooncomplex taxaties | WON, Buy-to-Let | BTL, RapportenIndien er gebruik wordt gemaakt van NHC gegevens worden deze gegevens nu ook netjes als rapport meegeleverd in de rekenbijlagen. Tevens is het rapport afzonderlijk te downloaden.
Het onderdeel percelen in het ALV waarderingsmodel is uitgebreid met een drop down: "Type grond"NeeAgrarisch en landelijke taxaties |ALVVoor de dropdown voor grond type is cultuurgrond opgesplitst in Cultuurgrond - veldkavel en Cultuurgrond - huiskavel.
Eigen referentie database afstand tot het getaxeerde objectNeeReferentiesIn de eigen referentiedatabase is nu te zien hoeveel kilometer de referentie zich verhoud ten opzichte van het getaxeerde.
De koopreferenties zijn uitgebreidNeeErfpacht, ReferentiesDe koopreferenties zijn uitgebreid met type eigendom. De opties zijn: vol eigendom, erfpacht canon en afgekochte erfpacht. Indien er voor een erfpacht optie is gekozen kan er een einddatum erfpacht ingevoerd worden.
Koopreferentie ALV verder geoptimaliseerdNeeAgrarisch en landelijke taxaties |ALV, ReferentiesVoor het agrarische model is het bij de koopreferenties vanaf nu mogelijk om aan te geven wat voor soort referentie het is: Bouwblok, Bedrijfsopstal, Cultuurgrond of Woning. Hierop kan vervolgens gesorteerd worden in het rapport om overzicht te bewaren.Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren