fluX VMS 3.92 Release Notes

Gewijzigd op Tue, 10 Oct 2023 om 11:19 AM


 

Korte omschrijving van de update/aanpassingImpact op de waardering?Heeft betrekking op de volgende modulesOmschrijving van de aanpassing
Residuele grondwaarde taxaties toegevoegd aan mantelrapport
Nee

Residuelegrondwaarde taxaties | ONT, Rapporten, Portfoliomodule

Voor portefeuilletaxaties is het nu ook mogelijk om in het mantelrapport de ontwikkelingsobjecten/-taxaties weer te geven. Dit type taxaties kan worden uitgewerkt via de Residuele grondwaarde module ook bekend als de ONT-module. 
Correctie NET huurovereenkomsten in jaar 1 rechtgezet 
Ja

Commerciële taxaties | BEL | EGB 

Bij een triple net huurovereenkomst kon het voorkomen dat de kasstroom onjuist werd berekend voor periode 1. Deze bug is opgelost en kan in specifieke situaties leiden tot een waardeverschil.
Erfpacht indexering in periode 1 rechtgezetJa

Woningwaarde | HOU, Grondwaarde | LAN, Residuelegrondwaarde taxaties | ONT, Agrarisch en landelijke taxaties | ALV, Exploitatie gebonden taxaties | EXG, Wooncomplex taxaties | WON, Buy-to-Let | BTL, Commerciële taxaties | BEL | EGB

In het geval van een jaarlijkse erfpachtcanon is gebleken dat de indexering in de eerste periode na de indexdatum onjuist berekend werd. Dit hebben wij aangepast in deze release en zou kunnen leiden tot een waardeverschil. 
Nieuwe indeling tabbladen 'Commercieel' en 'Residentieel'Nee

Residuelegrondwaarde taxaties | ONT, Residuelegrondwaarde taxaties | ONT 

Om meer overzicht te creëren binnen de tabbladen 'Residentieel' en 'Commercieel' van de ONT-module (Residuele grondwaardemodule) is er binnen deze tabbladen een nieuwe indeling gemaakt, waarbij de kosten en opbrengsten (van zowel huur als koop) meer zijn losgetrokken en de benamingen van de velden en tooltips verder zijn gespecificeerd. Binnen deze tabbladen zijn nu drie tabbladen te vinden, te weten: 'Ruimtes', 'Exploitatie' en 'Verkoop'. Het tabblad 'Ruimtes' geeft de algemene informatie met betrekking tot de ruimtes weer samen met de daarbij behorende (bouw)kosten. De tabbladen 'Exploitatie' en 'Verkoop' zijn toegespitst op de te verhuren en te verkopen ruimtes. Tevens zijn de verloopstaten uitgebreid en inklapbaar, waarbij de parkeerplaatsen onder het tabblad 'Commercieel' nu separaat worden weergegeven.
Benaming tekstveld 'Courantheid voor verhuur' aangepast  NeeAgrarisch en landelijke taxaties | ALVOp wens de taxateur is voor de ALV-module (Agrarisch en Landelijk Vastgoed-module) de titel van het tekstveld ‘Courantheid voor verhuur’ aangepast naar ‘Courantheid voor verhuur / pacht’ (zie ‘Tekstrapport - C. Beoordeling en SWOT-analyse’).  
Tekstrapport: bandbreedte voor verhuurtijd (maanden)
NeeRapporten, Residuelegrondwaarde taxaties | ONT, Agrarisch en landelijke taxaties | ALV, Exploitatie gebonden taxaties | EXG, Wooncomplex taxaties | WON, Buy-to-Let | BTL, Commerciële taxaties | BEL | EGB
Op wens van de taxateur is het nu tevens mogelijk om in het veld ‘Verhuurtijd (maanden)’ een bandbreedte aan te geven in plaats van alleen het exacte aantal maanden (zie ‘Tekstrapport – C. Beoordeling en SWOT-analyse’).
Nieuwe kopieerwijze voor object
NeeAlgemeen, Woningwaarde | HOU, Grondwaarde | LAN, Residuelegrondwaarde taxaties | ONT, Agrarisch en landelijke taxaties | ALV, Exploitatie gebonden taxaties | EXG, Wooncomplex taxaties | WON, Buy-to-Let | BTL, Commerciële taxaties | BEL | EGB
Een veel gehoorde wens is dat er twee type kopieën van een taxatierapport dienen te zijn, te weten: een kopie ten behoeve van een hertaxatie en een volledige kopie van het taxatierapport. Vanaf nu kunt u zelf bij het kopiëren van een taxatie de keuze maken tussen een hertaxatie kopie en een volledige kopie.

Bij een hertaxatie wordt de kopie gemaakt zoals dat voorheen al gebeurde. Bij een volledige kopie worden bepaalde velden niet leeggemaakt. Zo blijven onder andere de gegevens van het Koeterboekje (gemeenten en vastgoedtype), het energielabel en het leegstandpercentage staan zoals deze tevens weergegeven zijn in de taxatie waarop de kopie gebaseerd is. Wel is het bij deze actie van belang dat de gegevens zoals onder het tabblad ‘Workflow’ en met betrekking tot de kwaliteitsstraat opgeschoond worden. Het gekopieerde object betreft een nieuwe taxatie en daarom is het van belang dat deze gegevens opnieuw worden ingevuld, anders wordt de kopie namelijk direct gekoppeld aan en zichtbaar voor een financier, terwijl dit in veel gevallen niet wenselijk is.
XBRL-bestand aanmaken zonder financier
NeeSBRIn de fluX-applicatie is een knop toegevoegd waarmee u een XBRL-bestand van een taxatierapport kunt genereren, ook wanneer er geen financier aan een taxatie gekoppeld is en de gebruiker wel een SBR Connect Licentie heeft. In dit geval genereert fluX automatisch een XBRL-bestand volgens de laatst geïmplementeerde VT-versie (op dit moment de VT15). Deze knop is alleen zichtbaar nadat een taxatierapport volledig is afgerond en er geen financier is ingevoerd. Door middel van deze nieuwe knop kan het XBRL-bestand gedownload worden, maar niet verstuurd worden.
ALV: samenvatting 
Nee
Rapporten, Rapporten, Agrarisch en landelijke taxaties | ALV, Agrarisch en landelijke taxaties | ALV 
'Type agrarisch bedrijf' toegevoegd aan de samenvattingspagina van het taxatierapport van ALV. 
Mogelijkheid om exitwaarde opstallen/sloop te indexeren naar exit moment
NeeWooncomplex taxaties | WON,  Buy-to-Let | BTL, Commerciële taxaties | BEL | EGB, Woningwaarde | HOU, Grondwaarde | LAN, Residuelegrondwaarde taxaties | ONT, Agrarisch en landelijke taxaties | ALV, Exploitatie gebonden taxaties | EXG
U kunt er vanaf nu voor kiezen om bij afloop van de kasstromen bij expiratiedatum de 'exitwaarde opstallen / sloop' door het model wel of niet te laten indexeren met inflatie. Voorheen werd de opgevoerde exitwaarde altijd geïndexeerd met de inflatie naar expiratiedatum. Voor beide scenario’s blijft gelden dat de wel of niet geïndexeerde exitwaarde contant wordt gemaakt naar de waardepeildatum. Deze nieuwe functionaliteit zorgt niet voor waardewijzigingen.
Extra KPI's linkernavigatiescherm 
NeeResiduelegrondwaarde taxaties | ONT
Ter ondersteuning van de ONT-taxaties (Ontwikkelings-/ Residuele grondwaardemodule) zijn er extra KPI's toegevoegd aan het linkernavigatiescherm. Deze hebben voornamelijk betrekking op de bouwkosten, parkeerplaatsen en vormfactor. Tevens is ervoor gezorgd dat enkel de KPI's, welke daadwerkelijk van toepassing zijn op de taxatie, zichtbaar zijn. 
Verduidelijking en uitbreiding benamingen en tooltips
Nee
Residuelegrondwaarde taxaties | ONT
Om het gebruikersgemak van de ONT-module (Ontwikkelings-/ Residuele grondwaardemodule) te optimaliseren zijn de benamingen en de tooltips van de (invoer)velden nagelopen en, indien nodig werd geacht, gelijkgetrokken en specifieker toegelicht
Inzichtelijkheid in nog te plausibiliseren taxaties
NeePlausibiliteitsverklaring
Een veel gehoorde wens is om duidelijker aan te geven welke taxaties nog geplausibiliseerd dienen te worden door de controlerend taxateur en welke taxaties al volledig afgerond zijn. Taxaties die nog geplausibiliseerd dienen te worden zijn oranje in het linkernavigatiescherm. Taxaties die volledig afgerond zijn, hebben de bekende grijze kleur in het linkernavigatiescherm. 
Hoofdlettergevoeligheid opgelost
NeeBacktestingBij het zoeken naar een backtestingsobject werd in specifieke gevallen geen zoekresultaat getoond, terwijl de postcode wel exact overeen kwam. Dit kwam doordat bij het ene object de postcode met hoofdletters was geschreven en bij het andere object met kleine letters. Dit is nu opgelost.
'Gebruiker' en 'workflowstap' toegevoegd bij opgevoerd commentaar
NeeWorkflowBij het opvoeren van commentaar op de taxatie in het workflowscherm werden ten onrechte de gebruiker die het commentaar leverde en de workflowstap waarin de taxatie zich op dat moment bevond niet weergegeven. Dit is aangepast en wordt nu wel weergegeven.
Volgorde toegevoegd aan commentaar in workflowscherm
NeeWorkflowAan het commentaar in het workflowscherm is een volgorde toegevoegd. Op deze manier is het voor de financier duidelijker in welke volgorde het gesprek verloopt tussen financier en taxateur.  
WalkscoreNeePortfoliomoduleDe walkscore is nu ook beschikbaar gemaakt op portefeuille- en organisatieniveau. 
'WWS-huur' en 'max. redelijke huur' toegevoegd aan begrippenlijst 
NeeResiduelegrondwaarde taxaties | ONT, Wooncomplex taxaties | WON, Buy-to-Let | BTL
Om de lezers van de taxatierapporten meer overzicht en duidelijkheid te geven is aan de begrippenlijst de toelichting met betrekking tot de WWS-punten en de maximaal redelijke huur (ook wel puntentellinghuur genoemd) toegevoegd.
Overzicht 'Totaal aantal percelen en appartementsrechten' toegevoegd
NeeWoningwaarde | HOU, Grondwaarde | LAN, Residuelegrondwaarde taxaties | ONT, Agrarisch en landelijke taxaties | ALV, Exploitatie gebonden taxaties | EXG, Wooncomplex taxaties | WON, Buy-to-Let | BTL, Commerciële taxaties | BEL | EGB
Om een duidelijker overzicht van het totaal aantal opgevoerde kadastrale percelen en appartementsrechten te krijgen, is bij het tabblad 'Percelen - Percelen en erfpacht' het overzicht 'Totaal aantal percelen en appartementsrechten' toegevoegd. Op deze manier is het totaal aantal kadastrale percelen en appartementsrechten voor de desbetreffende taxatie overzichtelijk weergegeven.
Gelijke waardepeildatum bij gecombineerd object noodzakelijk
NeeWooncomplex taxaties | WON, Buy-to-Let | BTL, Commerciële taxaties | BEL | EGB
Bij gecombineerde objecten (een BEL/EGB gekoppeld aan een WON/BTL) mag er geen sprake zijn van een afwijkende waardepeildatum. De waardepeildatum van beide objecten dient dus gelijk aan elkaar te zijn. Hiervoor is nu een blokkerende melding gemaakt.
Grootte van tekstveld 'Andere waardering' aangepast
NeeResiduelegrondwaarde taxaties | ONT, Agrarisch en landelijke taxaties | ALV, Exploitatie gebonden taxaties | EXG, Wooncomplex taxaties | WON, Buy-to-Let | BTL, Commerciële taxaties | BEL | EGB
Voor 'Andere waarderingen' is nu een losstaand en groter tekstveld aangemaakt, zodat er beter en prettiger omschreven kan worden wat deze andere waardering inhoudt (zie ‘Tekstrapport – B. Taxatie – (1) Algemeen’).

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren