Inflatiescenario juni 2022

Gewijzigd op Tue, 13 Sep 2022 om 10:06 AM

fluX update inflatiescenario juni 2022

Het nieuwe inflatiescenario zoals in juni door het NRVT is gepubliceerd is vanaf morgen 23 juni beschikbaar voor al onze gebruikers. Nieuwe objecten/complexen kiezen automatisch dit scenario, oude objecten houden (tenzij handmatig gewijzigd) het oude scenario. 


Inflatiescenario Vastgoedindex – versie juni 2022

De afgelopen jaren heeft NRVT altijd in september het inflatiescenario voor de Vastgoedindex gepubliceerd. In verband met de huidige extreme volatiliteit van de inflatie, heeft de NRVT besloten om voortaan twee keer per jaar het inflatiescenario te publiceren in september en maart op basis van de CPB raming. Voor dit jaar is gekozen om een (tussentijds) inflatiescenario per juni te publiceren.


Het actuele inflatiescenario moet verwerkt worden in de Discounted Cashflow modellen. 


Inflatiescenario 2022

De voorgeschreven inflatiepercentages gelden alleen voor de verhoging van de contract huren van commercieel onroerend goed, voor zover van toepassing.


Voor de huurverhoging van woningen en de indexering van markthuren, onderhoudskosten en exploitatiekosten, mogen andere percentages gehanteerd worden. Bijvoorbeeld de markthuurontwikkeling of de bouwkostenindex.Het nieuwste inflatiescenario past u toe vanaf het eerstvolgende kwartaal na publicatie van het scenario. Taxateurs beoordelen zelf de doorvertaling van wijzigingen in het inflatiescenario tussen verschillende perioden van taxeren.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren