Overige waarde toevoegen

Gewijzigd op Thu, 09 Feb 2023 om 11:31 AM

INHOUDSOPGAVE


Video overige waarde update release fluX VMS 3.9 | februari 2023In fluX kunt u aan een perceel een overige waarde toevoegen. Om dit te doen gaat u naar het tabblad "Percelen" --> "Percelen en erfpacht".


Er zijn drie categorieën overige waarden in fluX:

  1. ongebonden grond;
  2. woning;
  3. overig.

Ongebonden grond

In de tweede kolom van het blok Kadastrale percelen kan worden aangeven of er een overige waarde hoort bij een perceel. Voor ongebonden grond doet u dit door in de dropdown te klikken op ongebonden grond. Klik linksboven op bewaar en er komt een extra tab genaamd "Overige waarde(n)".

Ga naar het tabblad Overige waarde(n) en vul daar de kolommen Grondoppervlakte (m²) en Grondwaarde (€/m²) in. In onderstaand voorbeeld hebben we een oppervlakte van 4.000 m² met een vierkante meter prijs van 100 euro.

 In het overzicht links onder is te zien dat de totale overige waarde k.k. € 400.000 bedraagt.

Woning

We werken verder met het voorbeeld van net. Middels het plus-icoon voegen we een extra perceel toe. Bij dit perceel selecteren we in de dropdown woning als overige waarde en we vullen de overige gegevens van het perceel in. In het veld grondoppervlakte (m²) noteren we dat de woning op een perceel van 200 m² staat.


 Vervolgens gaan we naar de tab "Overige waarde(n)". Hier is een regel waar we de marktwaarde kosten koper kunnen invoeren voor de overige waarde van de woning. Stel de woning is € 300.000, dan vullen we in dat het aantal woningen 1 betreft en de marktwaarde per stuk € 300.000 is.


Zoals u hier kunt zien is de totale overige waarde k.k .nu € 700.000 bestaande uit een woning en ongebonden grond.

Overig

Naast ongebonden grond en een woning kunnen er ook andere overige waarden zijn. Te denken valt aan zonnepanelen, een zendmast of een windmolen. Deze kan onder de noemer Overig worden toevoegd aan de marktwaarde van de taxatie.

We voegen een extra perceel toe en geven deze als waarde Overig. Net als de woning dient hier de waarde voor overig te noteren bij het tabblad Overige waarde(n). We zeggen dat er 20 m² aan zonnepanelen liggen met een waarde per m² van € 600.


Meerdere overige waarden op hetzelfde perceel

Het kan zijn dat één perceel meerdere overige waarden kent. Ook dat is mogelijk in fluX. We nemen het voorbeeld van net. De overige waarde van de ongebonden grond en de zonnepanelen zitten op hetzelfde perceel. Dan is het van belang om de gemeente, gemeentecode kadaster, sectie en nummer hetzelfde in te vullen bij de twee percelen.

 
Nadat je die vier velden hetzelfde invult ziet het systeem dat ze hetzelfde zijn en dat het dus één perceel is. In het rapport wordt dan één keer het perceel getoond én worden de grondoppervlaktes (m²) bij elkaar opgeteld. In dit geval dus tot 4.020. Stel dat de ongebonden grond 3.980 m² is en de zonnepanelen 20 m². Dan voer je dat op die manier in en betreft je totale perceel 4.000 m².

Het rapport

In het rapport wordt onder hoofdstuk D Juridisch een overzicht weergegeven van de kadastrale percelen. Bij hoofdstuk H Onderbouwing komt een overzicht te staan van de overige waarden. Onder dit overzicht dient een tekstuele toelichting te worden geven. Ga hiervoor naar de tab "Tekst rapport – H. Onderbouwing" en het veld Bijzondere waardecomponenten.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren