Herzieningshuur

Gewijzigd op Fri, 03 Feb 2023 om 10:32 AM


Herzieningshuur

Indien de taxatie een winkel betreft kan bij het contract van de winkel een herzieningshuur ingevoerd worden. De herzieningshuur is van toepassing vanaf de ingevoerde herzieningsdatum. Deze datum dient voor de expiratiedatum van het contract te liggen. Na de expiratiedatum zal het rekenmodel weer de markthuur in rekening nemen. 


In de NAR-waardering is de markthuur het uitgangspunt van de waardering. Bij winkels in het kader van BW7:303, moet de basis van de NAR-waardering de Herzieningshuur zijn. 


Daarnaast zijn de volgende onderdelen berekend op basis van de markthuur en niet op basis van de herzieningshuur:


  • Aanvangsleegstand;
  • structurele leegstand;
  • promotiekosten;
  • verhuurcourtage;
  • beheervergoeding.Dit heeft invloed op de basis van de waardering alsook de correctie meer- en minderhuur en zal waardewijzigingen opleveren bij winkelwaarderingen waarvan de reviewhuur anders is ingevoerd dan de markthuur.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren