Triple NET huurcontract

Gewijzigd op Mon, 12 Jun 2023 om 03:28 PM

Steeds vaker komen huurovereenkomsten, zoals double- en triple-net huurovereenkomsten, voor die afwijken van de standaard ROZ-overeenkomsten. FluX heeft nu een nieuwe functionaliteit die de taxateur de mogelijkheid en flexibiliteit biedt om bij een aantal kostenposten van specifieke kasstromen aan te kunnen geven of deze voor rekening van de eigenaar/verhuurder vallen of juist voor rekening van de huurder. Van deze nieuwe functionaliteit kan gebruikgemaakt worden, wanneer de taxatie een BEL-waardering betreft, waarbij alle ruimtes gekoppeld zijn aan een contract én er sprake is van Single Tenant (één huurder).  


Het gaat hierbij om de volgende kostenposten:


 • OZB;
 • Rioolbelasting;
 • Waterschapslasten;
 • Verzekering (incl. belasting);
 • Overige zakelijke lasten;
 • Beheerkosten;
 • Overige lasten;
 • Onderhoud.


Bij het tabblad 'Correcties' kan dan per kostenpost worden aangegeven welke kostenpost voor rekening van de huurder vallen. Deze kosten worden dan, gedurende de looptijd van het contract, als correctie meegenomen in de waardering van zowel bij de NAR- als DCF-waardering. De totale correctie wordt dan als een positieve correctie meegenomen onder de correctiepost 'Netto huur'.

De voorwaarden om van deze functionaliteit gebruik te maken is:

 • BEL-waardering;
 • Single Tenant (één huurder) eventueel met een opvolgende huurovereenkomst;
 • De huurovereenkomst is ingegaan vóór of op waardepeildatum (dus geen sprake is van aanvangsleegstand);
 • Alle ruimtes zijn gekoppeld aan de huurovereenkomst (dus geen sprake is van aanvangsleegstand).Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren