Niet verkenbare BTW

Gewijzigd op Fri, 11 Nov 2022 om 11:07 AM

BTW staat als default op ‘Ja’. Indien ‘Nee’ wordt er BTW schade berekend over onderhoud, beheer en overige kosten voor het gelijke deel van de markthuur van het huurcontract tot de totale markthuur. 


Dit houdt in dat de BTW niet afgedragen kan worden. Bij een BTW geopteerde huurder wordt er dus standaard geen BTW gerekend bij de kosten. 


Eigenaar gebruiker heeft weliswaar een eigen BTW regime (geopteerd of niet), maar de waardering is gestoeld op de fictie dat het pand is verhuurd in de markt, daar is de conventie dat een huurder opteert voor belaste verhuur, dan is dus GEEN sprake van niet terugvorderbare BTW. Als er sprake is van niet geopteerde huurder dan moet er aan de kostenkant gecorrigeerd worden voor dit feit.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren