Markttechnische update Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Gewijzigd op Tue, 25 Oct 2022 om 03:54 PM

De geregistreerde taxateur dient in het taxatierapport te vermelden wat voor type taxatie hij verricht, te weten een volledige taxatie, hertaxatie of markttechnische update. 


fluX VMS ondersteunt de optie voor het uitbrengen van een Markttechnische update (MTU). fluX volgt het NRVT in het tonen van de benodigde rapportvelden.


Markttechnische update conform Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed NRVT

In het geval dat de waardepeildatum van een taxatie of een hertaxatie maximaal 24 maanden geleden is en er een wijziging heeft plaatsgevonden met betrekking tot het getaxeerde vastgoedobject die niet van fysieke aard is (een wijziging in de relevante markt of andere omstandigheden), kan de opdrachtgever verzoeken een update uit te voeren op het eerder uitgebrachte (her)taxatierapport. 

De markttechnische update / taxatiebrief verwijst altijd naar het door de geregistreerde taxateur uitgebrachte eerdere taxatierapport betreffende de volledige taxatie dan wel de hertaxatie. Op het taxatierapport waarvan de markttechnische update onderdeel uitmaakt zijn voornoemde minimale vereisten, te onderscheiden in de volledige taxatie en de hertaxatie, onverkort van toepassing. 


Let op! Alleen de verplichte rapport onderdelen zullen in het Markttechnische update rapport getoond worden.  Rapportagevereisten


X = verplicht 

O = optioneel, indien van toepassing 

U = uitgangspunt op basis van / verwijzing naar vorige volledige taxatie (bij hertaxatie)


 

Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Volledige taxatie

Hertaxatie

Markt- technische update

Opdracht

Benoeming identiteit van de Opdrachtgever

X

X

X

Naam van de Taxateur(s)

X

X

X

Kwalificatie van de Taxateur(s)

X

X

U

Verklaring onafhankelijkheid / eerdere betrokkenheid bij het object,

objectiviteit ten opzichte van de taxatie-Opdracht

X

X

U

Doel van de taxatie

X

X

U

Type taxatie (volledige taxatie, hertaxatie, update)

X

X

X

Verwijzing Opdrachtbrief afspraken tussen Opdrachtgever en Taxateur

X

X

U

Instructies van de cliënt of ieder ander die betrokken is bij de taxatie

X

X

U

Bevestiging taxatie conform welke Standaarden (IVS/EVS)

X

X

U

Identificatie van het te taxeren object op basis van Opdracht

Het onderwerp van de taxatie (met omschrijving)

X

X

U

Type object

X

X

U

Gebruik van het object (eigen gebruik/ belegging)

X

X

U

Te taxeren belang

X

X

U

Taxatie

Waardepeildatum

X

X

X

Gebeurtenissen na inspectiedatum en na de waardepeildatum

X

X

-

Datum inspectie

X

X

-

Mate van inspectie ter plaatse

X

X

-

Definitie van de getaxeerde waarde

X

X

U

Getaxeerde waarde(n) in cijfers en woorden

X

X

X

Gebruikte valuta (Euro)

X

X

X

Gehanteerde taxatiemethodiek

X

X

U

Plausibiliteitsverklaring controlerend Taxateur

X

X

 

Uitgangspunten

X

X

U

Bijzondere uitgangspunten

X

X

U

Juridisch

Kadastrale recherche

X

U

U

Titelonderzoek/ zakelijke rechten

X

U

U

Eigendomssituatie/ erfpachtomschrijving

X

U

U

Bestemming en gebruiksmogelijkheden

X

U

U

Milieuaspecten

Milieuaspecten

X

U

U

 

Specificaties fysieke aard object

 

 

 

Globale omschrijving

X

U

U

Oppervlakten conform NEN 2580

X

U

U

Globale beschrijving bouwaard, installaties, materiaalgebruik en

indeling van het object etc.

X

U

U

 

Locatie

Stand en ligging

X

U

U

Bereikbaarheid

X

U

U

Locatieomschrijving

X

U

U


 

Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Volledige taxatie

Hertaxatie

Markt- technische update

Huursituatie

Gebruikssituatie

X

X

X

Overzichtelijke actuele huurlijst (huurders, opp VVO m²,

expiratiedatum, leegstand etc.)

Bijzonderheden per huurovereenkomst (incentives, allonges etc.)

Bronvermelding: aangeleverde huurovereenkomsten, sideletters, en

allonges per huurder

 

Pachtsituatie

Gebruikssituatie

X

X

X

Bijzonderheden per pachtovereenkomst

X

X

X

Bronvermelding: aangeleverde pachtovereenkomsten

X

X

X

 

Beoordeling en onderbouwing

Courantheid

Locatiebeoordeling

X

U

U

Objectbeoordeling

X

U

U

Mate van verkoopbaarheid met motivatie (beschrijving)

X

X

U

Risico-analyse

SWOT-analyse

X

X

U

 

Markt

Referentiegegevens:

-verhuurtransacties / aanbod verhuur

-verkooptransacties

X

X

-beleggingstransacties

Waardebepaling

Uitgewerkte  waarderingsberekening/-model

X

X

X

 

Toelichting op de waardering

Omschrijving toelichting op de waardering (taxatiebenadering)

 

Evaluatie

Back-testing: Verklaring t.o.v. laatst bekende taxatie indien

voorhanden en transparant

X

X

Onzekerheid taxatie

Als gevolg van informatievoorziening

-

-

Als gevolg van gebrek marktinformatie

-

-

Marktomstandigheden

-

-

Algemene taxatie-onnauwkeurigheid

-

-

Bronvermelding en mate van onderzoek

Lijst bronvermelding (ontvangen informatie en eigen onderzoek

Taxateur)

X

U

U

Definities en beschrijving o.a.

Marktwaarde

X

X

U

Markthuur

X

X

U

Definitie taxatiebenadering (BAR, NAR, DCF etc.)

X

X

U


 

Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Volledige taxatie

Hertaxatie

Markt- technische update

Algemene voorwaarden/ uitgangspunten

Algemene uitgangspunten ten aanzien van onderhoud, milieu, gebruik,

BTW, en ontvangen informatie

X

X

U


X

=

verplicht

=

optioneel, indien van toepassing

U

=

uitgangspunt op basis van / verwijzing naar vorige volledige taxatie (bij hertaxatie of markttechnische update)

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren