Handleiding Wizard

Gewijzigd op Thu, 01 Sep 2022 om 10:07 AM

INHOUDSOPGAVE


1. INLEIDING

Als gebruiker van fluX start u automatisch een nieuwe taxatie in de Wizard. Na het voltooien van de Wizard zijn de belangrijkste gegevens ingevuld en kunt u naar de marktwaarde van de taxatie toe werken. Bij het Wooncomplex en Buy To Let-model worden automatisch woningen aangemaakt op basis van bag objecten. Andere voordelen zijn:


1.1. Wizard, de voordelen

● overzichtelijke start van de taxatie;

● aan de hand van het IPD-type het juiste waarderingstype kiezen;

● vanaf het begin duidelijk op welke waarde u rapporteert;

● overzicht van de percelen die bij het object horen;

● gekoppelde gebruikers hebben direct toegang tot de taxatie;

● vanaf het begin de opdrachtgever(s) ingevuld

● automatisch aanmaken van woningen op basis van bag objecten;

● ophalen van .pdf bestanden: funderingsviewer, bodemloket, bestemmingsplan en kadastrale kaart.


2. START DE WIZARD

Om de Wizard te starten dient u links in de navigatie op het plus-icoon te klikken. Er opent zich een nieuwe taxatie genaamd

“Nieuwe object”. Zoals hieronder is afgebeeld. 


Rechts van de navigatie opent het scherm “Welkom bij de Start taxatie wizard!” Nu kunt u gaan beginnen.

3. STAP 1 - TAXATIEGEGEVENS

Nadat de Wizard is gestart dienen er een aantal gegevens ingevuld te worden. U wordt hier op een gestructureerde wijze doorheen geleid. Rechts naast het veld staat een tekstuele uitleg met aanvullende informatie zodat u de juiste keuze kunt maken.


3.1. IPD type

Het eerste veld waarin u een keuze dient te maken is het IPD type. IPD is de afkorting van International Property Definition. Hiermee geeft u aan om wat voor soort vastgoed het gaat. U heeft de keuze uit:


● winkel;

● kantoor;

● bedrijfsruimte;

● woning;

● parkeren buiten;

● parkeren binnen;

● overig

● overig terrein.


3.2. Waarderingstype

De waarderingstypen waar u uit kunt kiezen zijn afhankelijk van het gekozen IPD type én tot welke modules u

toegang heeft. Een voorbeeld: voor het IPD type kantoor zijn vier waarderingsmogelijkheden: Commercieel,

Eigenaar-gebruiker, Ontwikkeling en Exploitatiegebonden vastgoed. Het kan zijn dat het waarderingstype

Ontwikkeling er niet tussen staat omdat u geen toegang heeft tot die module.

Mogelijke combinaties tussen IPD type en waarderingstype:


IPD-typeMogelijke waarderingstypen
Winkel

● Commercieel

● Eigenaar-gebruiker

● Ontwikkeling

● Exploitatiegebonden vastgoed

Kantoor

● Commercieel

● Eigenaar-gebruiker

● Ontwikkeling

● Exploitatiegebonden vastgoed

Bedrijfsruimte

● Commercieel

● Eigenaar-gebruiker

● Ontwikkeling

● Exploitatiegebonden vastgoed

Woning

● Wooncomplexen

● Ontwikkeling

● Exploitatiegebonden vastgoed

● Buy-To-Let

● Woning

Parkeren buiten

● Commercieel

● Eigenaar-gebruiker

● Wooncomplexen

● Ontwikkeling

● Exploitatiegebonden vastgoede

● Buy-To-Let

Parkeren binnen

● Commercieel

● Eigenaar-gebruiker

● Wooncomplexen

● Ontwikkeling

● Exploitatiegebonden vastgoede

● Buy-To-Let

Overig

● Agrarisch en landelijke vastgoed

● Exploitatiegebonden vastgoed

● Grond

Overig terrein● Grond


Mocht u wel graag met die module willen werken, dient u een training te volgen voor die module. Onder de knop "Profiel" kunt u zich inschrijven voor een training.


3.3. Marktwaarde

Na de keuze voor waarderingstype kunt u kiezen op welke waarde u wil waarderen. Dit is van invloed op de waarde in het taxatierapport.


LET OP! De keuze voor marktwaarde is niet zichtbaar als u voor een van de volgende waarderingstype heeft gekozen: Buy-To-Let, Grond, Ontwikkeling en Woning.


3.4. Type taxatie

Type taxatie staat standaard op Volledige taxatie. U kunt hiervan afwijken indien u een Markttechnische update of Hertaxatie doet.


3.5. Waardepeildatum

De waardepeildatum wordt automatisch gevuld op de datum van vandaag. Hier kan van afgeweken worden.4. STAP 2 - KADASTER

Om naar Stap 2 - Kadaster te gaan, kunt onderaan de pagina klikken op de knop "→ Volgende". U komt dan uit bij onze interactieve kaart.


In de balk bovenin kunt u zoeken op adres er komen dan opties naar voren en hiervan kunt u er een kiezen. De interactieve kaart zoomt vervolgens in naar het door u ingevoerde adres. Hier kunt u de gewenste percelen selecteren.


Nadat u een perceel hebt geselecteerd komt het kadastrale percelen te staan onder de tab Kadastrale percelen. Heeft het perceel ook appartementen, dan komen deze appartementen te staan onder de tab Kadastrale appartement indexen.


Voor appartement indexen en verblijfsobjecten die u taxeert maar niet in de lijst voorkomen, kunt u zelf -na sluiten van de wizard- extra regels aanmaken door op het plus-icoon te drukken onder de tab Percelen - Kadaster en erfpacht en Percelen - BAG.


Heeft u gekozen voor de waarderingstypen Wooncomplex of Buy-To-Let? Dan staat er rechts een melding of u op basis van de verblijfsobjecten direct woningen wil aanmaken. Deze optie is standaard aangevinkt. Mocht u dit niet willen dan kunt u dit uitvinken.


LET OP! Het kan soms zijn dat uw perceel nog niet is ingetekend op de interactieve kaart. Tussen deze kaart en het Kadaster kan een verwerkingsperiode zitten van ongeveer drie weken. Als dit het geval is kunt u op de ouderwetse wijze (na voltooiing van de Wizard) onder het tabblad Algemeen - Complex de coördinaten aangeven voor de kaart.5. STAP 3 - GEKOPPELDE GEBRUIKERS

Om naar Stap 3 - Gekoppelde gebruikers te gaan kunt onderaan de pagina klikken op de knop "→ Volgende". U ziet dan het volgende scherm:


Kies hier de gekoppelde taxateurs bij deze taxatie. De gekozen taxateurs hebben, ook als ze van buiten uw organisatie komen direct toegang tot deze taxatie.


Als de beoogd taxateur niet in de lijst voorkomt, maar wel een fluX gebruiker is, kunt u een samenwerking aangaan. Dat doet u door naar uw Profiel te gaan en onder tabblad Samenwerking een samenwerking aan te maken met het plus-icoon.


Voor taxateurs die geen fluX gebruiker zijn kunt u na de Wizard onder tabblad Tekst rapport - Onderdeel A. Opdracht taxateur de gegevens invoeren.


Als alle gekoppelde gebruikers zijn ingevoerd kunt u doorgaan naar de volgende stap.6. STAP 4 - OPDRACHT

Nadat stap 3 is afgerond komt u bij de laatste stap waar u de opdrachtgever(s) kunt invullen. Het scherm ziet er als volgt uit:


Het veld "Naam" is de naam van het complex. Standaard wordt hier het adres ingevuld van de geselecteerde percelen. Dit is overschrijfbaar.


Vul hier de opdrachtgever in. Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, kunt u een tweede opdrachtgever invoeren in het tabblad Tweede opdrachtgever.


Kies hier, wanneer van toepassing, de financier die de opdrachtgever is van deze taxatie en geef aan of de financier de eerste of tweede opdrachtgever is. Voordat u kunt kiezen uit één of meerdere banken moet u op de shortlist van deze bank staan. Neem contact op met ons als u op de shortlist staat, maar de bank hier niet kunt kiezen. fluX heeft geen invloed op de shortlists van de banken.


Als laatste klikt u op de knop "Voltooi wizard", er wordt dan aan u gevraagd of bijlagen omtrent bestemmingsplan, bodem, fundering en kadaster direct wil ophalen. Deze bijlagen komen te staan onder de tab Rapportages - Bijlagen en archief. Indien u niet beschikt over de module Bijlagen en archief kunt u uw licentie upgraden via onze website.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren