fluX VMS 3.9 Release Notes

Gewijzigd op Thu, 08 Jun 2023 om 04:59 PM

 

Korte omschrijving van de update/aanpassingImpact op de waardering?Heeft betrekking op de volgende modulesOmschrijving van de aanpassing
NAR von (%)JaAgrarisch en landelijke taxaties |ALVDe berekening van de gemiddelde NAR von werd in geval van dat er gebruik werd gemaakt van de gecorrigeerde vervangingswaarde per onderdeel verkeerde berekend. Dit is aangepast en kan leiden tot waardeverschillen.
Vergelijkingsmethodiek mw na correcties in rapportNeeAgrarisch en landelijke taxaties |ALVIndien er voor Agrarisch en Landelijk Vastgoed de keuzemarktwaarde vergelijkingsmethodiek is gekozen wordt vanaf nu onder H.2  een overzicht getoond van de bedrijfsopstallen en de bijbehorende marktwaarde.
Bedrijfsopstallen omschrijving en fotoNeeAgrarisch en landelijke taxaties |ALV, RapportenVoor agrarische taxaties is het voor de bedrijfsopstallen vanaf nu mogelijk om een langere tekst toe te voegen en een foto te uploaden. Dit wordt getoond in het rapport onder hoofdstuk F Object.
Zoeken op type agrarisch bedrijfNeeAgrarisch en landelijke taxaties |ALV, ReferentiesBinnen de referenties kan nu gezocht worden op type agrarisch bedrijf .
Invoer grondwaarde €/m² nu met twee cijfers achter de kommaNeeAlgemeenDe grondwaarde per (€/m² BVO) is nu ook met 2 decimalen in te vullen.
Weergave VEX-type bij meerdere typesNeeAlgemeenIn het taxatierapport wordt onder hoofdstuk Object het gebruikte VEX-type getoond, inclusief welk jaar van het Vastgoed Taxatiewijzer boek. Indien er meerdere VEX-types zijn gebruikt staat wordt er vermeld: Verschillende VEX-typen.
Overige waarde eigen omschrijving toevoegenNeeAlgemeen, RapportenHet is vanaf nu mogelijk om een eigen omschrijving aan de overige waarde te geven.
Energielabel toegevoegd aan referentiesNeeAlgemeen, ReferentiesVoor de referenties kun je het energielabel opgeven aan de hand van een dropdown gelijk aan de duurzaamheidsparagraaf.
Bijzonder uitgangspunt nee/ja toegevoegd aan backtestingNeeBacktesting, RapportenHet backtestingoverzicht is uitgebreid met het veld **Bijzonder uitgangspunt** (ja/nee).
Erfpacht afloop bij kasstroomNeeBuy-to-Let | BTL, RapportenAfloop kastroom bij expiratiedatum is niet van toepassing voor het BTL model. Indien dat op ja staat kan de NAR niet meer berekend worden omdat deze uitgaat van een eeuwigdurende kasstroom.
Berekende 'verhuurcourtage' bij opvolgend contractJaCommerciële taxaties | BEL | EGBBij een opvolgende contract werd onterecht verhuurcourtage berekend. Dit is aangepast en kan leiden tot een waardeverschil.
Yields per ruimteNeeCommerciële taxaties | BEL | EGBHet is nu mogelijk om voor commerciële taxaties (BEL-module) de yields (NAR, disconteringsvoet en exit yield von) per ruimtetype aan te passen onder het tabblad "Ruimtes - Yields per ruimte".
Verbeterde weergave multi tenant huurappportageNeeCommerciële taxaties | BEL | EGB, RapportenDe weergave van het rapport "Huurderoverzicht" is verbeterd en wordt nu gesorteerd op basis van afloopdatum huurcontract (verval kalander).
BAR markthuur en herzieningshuurNeeCommerciële taxaties | BEL | EGB, RapportenVoor de BEL en EGB rapporten is de BAR Markthuur en BAR Herzieningshuur apart vermeld voor de gehanteerde input- en berekende outputyields.
Weergave verbetering bij combi rapport woningen (huur per maand)NeeCommerciële taxaties | BEL | EGB, Wooncomplex taxaties | WON, Buy-to-Let | BTL, Rapporten, ReferentiesEen veel gehoorde wens was om de huurreferenties woningen van een combirapport (een BEL of EGB met een gekoppelde WON of BTL) de huur per maand te tonen in plaats van per jaar. Dit hebben we aangepast.
Object verwijderen die onder controle staan in de kwaliteistraatNeeKwaliteitstraatVanaf deze release is het niet meer mogelijk om complexen die onder controle zijn in de Kwaliteitstraat te verwijderen of in de Kwaliteitstraat hebben gestaan.
fluX Rapport kleuren upgradeNeeRapportenVanaf nu is het mogelijk om zelf het rapport te laten aansluiten bij de eigen huisstijl.
Onder Profiel bij de tab Organisatie kan de huiskleur aangepast worden.

Daarnaast is het mogelijk om te kiezen of de logo's RICS, NRVT en NVM op het voorblad getoond mogen worden. Deze instelling is te doen onder Profiel - Gebruiker.

Let op! Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor organisaties die geen eigen voorkant hebben en voor gebruikers die geen TMI lid zijn.

 Zie release filmpje voor meer info
G.2 Huursituatie index en startdatum toegevoegdNeeRapportenIn de tabel "Huurovereenkomsten" is in het rapport de kolommen "Startdatum" en "Indexdatum" toegevoegd.
Tiara Business toevoegen maatschappelijk vastgoed, bouwgrond, verhard buitenterreinNeeReferentiesHet is vanaf deze release mogelijk om te zoeken op alle hoofdfuncties die Brainbay aanhoudt.
Zoeken zonder verplicht IPD-type in Tiara databaseNeeReferentiesVanaf deze release is het mogelijk om zonder het verplichte IPD-type te kunnen zoeken in de Tiara referentie database.
Database voor grondreferentiesNeeResiduelegrondwaarde taxaties | ONT, ReferentiesIn de residuele grondwaarde module is er sinds deze release ook een referentiedatabase voor de grondreferenties. Er kunnen zoekfilters ingesteld worden voor Soort grond, Fiscaal en Perceeloppervlakte.
Energielabel per woningNeeWooncomplex taxaties | WON, Buy-to-Let | BTLVoor de WON en BTL module is het vanaf nu mogelijk om een energielabel per woning in te voeren.
Appartementsindexen sortering op indexNeeWooncomplex taxaties | WON, Buy-to-Let | BTL, RapportenVanaf nu worden de appartementsrechten automatisch gesorteerd op de indexen indien er geen eigen sortering is opgevoerd. Dit geldt ook voor het rapport.

Bekijk hier de Release Video


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren