fluX faq 2024

Gewijzigd op Thu, 21 Mar 2024 om 09:21 PM

 • Controle meldingen

 

Een controle melding is een controle en hoeft niet te worden voldaan om de taxatie af te ronden.

 

De volgende melding is wel goed om op te lossen;

 

‘Voor het complex is gekozen voor EGB (eigenaar-gebruiker), maar er zijn contracten opgevoerd. Is het een BEL (belegging), pas onder tabblad “Algemeen” ‘Waarderingstype’ aan naar ‘BEL’. Is het EGB, pas onder tabblad “Algemeen” ‘Waarderingstype’ aan naar ‘BEL’, verwijder de contracten door onder tabblad “Contracten” en zet ‘Waarderingstype’ terug naar ‘EGB’.

 

Wanneer u deze stappen doorloopt wordt de melding opgelost.

 

 • Taxatierapport 

 

 • Het concept taxatierapport downloaden 

Dit kan u doen door op “Genereer taxatierapport als bijlage” te klikken.

 

 • Hoofdrapport sluiten 

Er zijn twee opties:  

 • Bij het gekoppelde object moet de tweede taxateur een duimpje geven, of;
 • De tweede taxateur moet uit de taxatie verwijderd worden.

Dit kan onder het tabblad “Tekstrapport – Complex” bij onderdeel ‘A. Opdracht – (2) Taxateur’. Bij het onderdeel ‘controlerend of tweede taxateur’ moet u de eerste twee velden leeg laten. 

 

Als u één van de twee opties heeft uitgevoerd, kan u de taxatie op slot zetten.

 

 • SBR melding 

 

Wanneer er een fout is opgetreden bij het maken van een XBRL, is de taxatie door de bank op retour gezet. Hierdoor is de goedkeuring eraf gehaald. 

 

 • De eerste stap is dat u contact opneemt met de bank. 
 • Vervolgens moet de taxatie opnieuw geplausibiliseerd worden. De tweede taxateur moet opnieuw op het duimpje klikken.
 • Vervolgens dient u de taxatie weer op slot te zetten. De taxatie kan weer verstuurd worden naar de bank.

 

 

 • Workflow 

 

De taxatie is gekoppeld met een financier, maar in “Opmerkingen workflow” wordt een andere financier dan de betreffende bank genoemd. 

 

Dit betekent dat de taxatie eerst aan de workflow van de andere financier gekoppeld is geweest. Vervolgens is de financier aangepast naar de betreffende financier.

 

Om het probleem op te lossen gaat u naar tabblad “Algemeen – Workflow”. Onder ‘Workflow opmerkingen (invoer)’ klikt u op ‘Stop workflow’. Wanneer u deze stappen heeft gevolgd, is de taxatie uit de workflow van de andere financier. 

 

 

 

 • Invullen BAR

 

Waar kan de BAR ingevuld worden?

 

In het tabblad “Commercieel – Ruimtes” onder ‘Ontwikkeling ruimtes’ staat het onderdeel ‘Individuele verkoop’.

 

Wanneer u bij ‘Individuele verkoop’ geen percentage heeft ingevuld staat het gelijk aan 0%. Dit betekend dat 100% verhuurd wordt en dient ingevuld te worden op tabblad “Exploitatie”.

 

Indien individuele verkoop op 100% staat ontstaat er een nieuw tabblad “Verkoop”. 

In dit tabblad kan u de BAR invullen.

 


 • Overige waarde (ongebonden grond)

 

De taxatie betreft een perceel, waarvan een deel onbebouwd is. Het onbebouwde deel van het perceel wordt in de taxatie toegevoegd als overige waarde (ongebonden grond). 

Wanneer dit gedaan wordt, past het gehele perceeloppervlakte bij het pand zich aan naar de perceel grootte van het onbebouwde deel.

 

Hoe kan dit aangepast worden?

De beste manier om het aan te passen is door bij tabblad “Percelen – Interactieve kadastrale kaart” twee percelen aan te maken. Dit doet u door op ‘Voeg perceel toe’ te klikken.

 

 

Het eerste perceel is de totale oppervlakte minus de ongebonden grond.

Het tweede perceel is het oppervlakte van de ongebonden grond.

 

Onder het tabblad “Percelen – Percelen en erfpacht” kunt u in het dropdown menu kiezen om wat voor overige waarde het gaat. Onder het onderdeel ‘Grondoppervlakte (m2)’ kan u de perceel grootte aanpassen.

 

Aan de ongebonden grond wordt de grondwaarde per m2 toegekend. De grondoppervlakte maal de grondwaarde per m2, worden als overige waarde meegenomen in de waardering.

 

 

Om ervoor te zorgen dat in het rapport maar één perceel wordt opgenomen, is het van belang dat u bij alle percelen de velden ‘Gemeente, Gemeentecode, Sectie, Nummer en Eigenaar’ hetzelfde invult. 

Op deze manier ziet het systeem dat de percelen bij elkaar horen en wordt de grondoppervlakte bij elkaar opgeteld. 

 

 • Herzieningshuur index en markthuur index

 

Wat is de herzieningshuur index/markthuur index en waar in fluX is dit te vinden?

 

De index voor de markthuur is gebaseerd op de verwachte markthuurstijging en de index voor de herzieningshuur is gebaseerd op de verwachte huurstijging.

 

De herzieningshuurindex staat standaard gelijk aan de markthuurindex en dit kunt u overschrijven. De herzieningshuurindex en markthuurindex kunt u vinden onder het tabblad “Ruimtes – Markthuur”.

 

 

 • Kleuren in fluX

 

Wit

U kunt deze cel invoeren.

 

 

Grijs

 

Een berekening of een cel waar u door de huidige status van de taxatie en/of toegangsrechten niet de mogelijkheid hebt om in te voeren/wijzigen.

 

Groen

 

Een verplichte cel om in te voeren.

 

 

Geel

 

De waarde in deze cel is door middel van extrapolatie ingevuld. U kunt de waarde wijzigen. 

 

Lichtblauw

 

De waarde in deze cel is door middel van overerving ingevuld. U kunt de waarde wijzigen.

 

Oranje

 

Een verplichte cel om in te voeren specifiek voor de Woningcorporatiemodule.

 

In het linker navigatiescherm is een object oranje gekleurd als de taxatie geplausibiliseerd kan worden. Voor de taxateur is het eenvoudig te zien of een taxatie klaar staat om te plausibiliseren. 

 

 


 

 • De Kwaliteitstraat 

 

Taxaties uitgebracht door leden van TMI kunnen gecontroleerd worden. Taxaties onder controle worden in de Kwaliteitstraat geplaatst. Een controleur kan u vragen stellen over uw taxatie.

 

De Kwaliteitstraat (ontwikkeld door fluX) analyseert in opdracht van TMI voortdurend alle nieuw ingevoerde objecten in het databestand op mogelijke onregelmatigheden of opvallende afwijkingen van de norm.

 

Alles betreft TMI gaat buiten fluX om. 

 

 • Modellen en modules 

 

FluX VMS beschikt over verschillende taxatiemodellen. Voor ieder model is een educatieplicht van toepassing.

 

BEL (Beleggingsmodulen):

Dit model is geschikt voor het waarderen van commercieel vastgoed. Hiermee kunnen bedrijfsruimtes, kantoren en winkels getaxeerd worden in zowel een eigenaar/gebruiker situatie of als een belegging. 

 

EGB (Eigenaar gebruiker modulen):

Deze modulen houdt hetzelfde in als de BEL modulen. Bij de EGB modulen wordt er geen contract gekoppeld, omdat de eigenaar ook de gebruiker is. 

 

WON/BTL (Woningcomplex module/Buy to Let module):

Dit model is geschikt voor het waarderen van wooncomplexen. De invoer maakt het mogelijk om op zowel complex- als woningniveau gegevens in te voeren en te verwerken. Vervolgens worden zowel een uitpond- als doorexploitatie-scenario uitgewerkt. Tevens is er voor complexen met een gering aantal eenheden de mogelijkheid om deze te waarderen met de NAR-methode.

 

EXG (Exploitatie gebonden module):

Dit model is een uitbreiding op de commercieel vastgoedmodule (BEL/EGB) waar een extra scenario wordt uitgewerkt voor het waarderen van een exploitant. De waarde van de exploitatie wordt gesplitst in roerende en onroerende zaken. De taxateur geeft in de rapportage aan welke van de berekende waarde de markt weerspiegelt.

 

ONT (Residuele grondwaarde):

Met dit model van fluX kunt u een berekening maken voor een residuele grondwaarde bij een (her)ontwikkeling. De module bevat zowel commerciële eenheden als woningen en is in staat kleine, maar ook omvangrijke ontwikkelingen te taxeren.

 

HOU (Individuele woningtaxatie):

Dit rekenmodel is bedoeld voor het waarderen van alle soorten woningen, te denken valt aan: huizen, villa’s en appartementen. Dit model is ook geschikt voor een bedrijfswoning, verhuurde woning, lege woning en agrarische woning.

 

 


 

 • Koppelen woonhuis aan bedrijfsruimte

 

U kunt alleen een BEL of EGB aan een WON of BTL koppelen. Er zijn geen andere combinaties mogelijk en de waarderingen moeten zich in dezelfde portefeuille bevinden.

Indien in dezelfde portefeuille twee keer een object met hetzelfde adres staat, kunt u onder “Algemeen – Complex” het object onderaan deze pagina koppelen.

 

 

Voor het definitief maken van de taxatie moet de eerste taxateur het woongedeelte op slot zetten. Vervolgens moet de eerste taxateur ook het commerciële gedeelte op slot zetten. De tweede taxateur hoeft alleen het commerciële deel op slot te zetten.

 

https://vimeo.com/728074489

 

 • ONT-module 

 

De tabbladen van het ONT-module zijn niet allemaal zichtbaar.

 

In de ONT-module dient u eerst het tabblad “Algemeen – Complex” goed in te vullen. Onder dit tabblad kunt u aangeven of er residentiële eenheden en/of commerciële eenheden zijn. De tabbladen verschijnen wanneer er bij deze vragen ‘Ja’ wordt ingevuld.

 

 

 • Interactieve kaart 

 

Door bij tabblad “Algemeen – Complex” op zoek adres het getaxeerde adres te zoeken en in de lijst aan te klikken wijzigt de locatie van de kaart. Hier kunt u vervolgens het perceel aanklikken waarop het getaxeerde fysiek staat. 

 

De interactieve kaart haalt informatie uit verschillende bronnen. Het kan zijn dat er teveel of verkeerde informatie opgehaald wordt door de interactieve kaart. In dit geval kunt u altijd zelf regels verwijderen door het vinkboxje en de verwijder knop te gebruiken. 

 

 • De taxatie op slot zetten lukt niet

 

 • Het kan zijn dat de taxatie is gekoppeld aan een andere waardering.

Het bijbehorende concept moet u eerst op slot zetten en plausibiliseren. Wanneer dit is gedaan kunt u de hoofdtaxatie op slot zetten en plausibiliseren. 

 

 • De PDF-status is niet ‘OK’, onder tabblad “Rapportages – Bijlagen en archief”. 

De kans is groot dat u een pdf bestand heeft geüpload welke niet 100% verenigbaar is. Onder PDF-status staat dat er een onbekende fout is opgetreden. Dit kan gebeuren indien bestanden afwijken van de standaard pdf norm en dit veroorzaakt tijdens het samenvoegen een error.

 

Repareer uw bestand via bijvoorbeeld ilovepdf.com 

Klik op de tegel ‘Herstel PDF’ of ‘Repair PDF’. Wanneer u het PDF hier doorheen haalt en opnieuw upload in fluX kunt u alles samenvoegen.

Welke bijlagen u wilt samenvoegen kunt u aangeven in de kolom ‘PDF’. De bestanden met een vinkje worden samengevoegd. Let op dat u op bewaar drukt nadat u de bestanden heeft aangevinkt.  

 

 • Blokkerende meldingen.

Wanneer er sprake is van blokkerende meldingen, zijn het taxatierapport en de samengestelde bijlagen geblokkeerd. Er verschijnt een waarschuwing in uw scherm.

 

In het linker navigatiescherm onder tabblad “meldingen” staan de blokkerende meldingen, SBR meldingen en Workflow meldingen. Wanneer u alle meldingen hebt voldaan kunt u de taxatie op slot zetten. 

 

 


 

 • De taxatie schrijfbaar maken lukt niet

 

 

Dit kan door meerdere factoren komen.

 • De taxatie is langer dan 14 dagen definitief;
 • De taxatie staat vast in een banken workflow. Als de taxatie bij de bank ligt kan fluX de taxatie niet schrijfbaar maken. Voor het schrijfbaar maken van taxaties in de banken workflow dient u contact op te nemen met de betreffende bank en zij kunnen de taxatie retour zetten. U kunt wel altijd een kopie maken.;
 • De taxatie staat in de TMI Kwaliteitstraat. U kunt de taxatie weer schrijfbaar maken wanneer de taxatie uit de Kwaliteitstraat is.

 

Om een taxatie schrijfbaar te maken klikt u op het pennetje links in de navigatie. Kunt u de taxatie niet schrijfbaar maken? Dan voldoet deze niet aan de gestelde voorwaarden.

 

 • Twee adressen in één taxatie toevoegen

 

U kunt een tweede adres toevoegen door bij tabblad “Algemeen – Complex”, onder ‘complex adres’ bij ‘toevoeging (toev.)’ het tweede huisnummer in te vullen. In het tabblad “Ruimtes” dient u de ruimtes van het tweede adres ook in te vullen. 

 

 • Taxatie afronden zonder controlerend taxateur die bij fluX aangesloten is 

 

Indien u een taxatierapport wilt ondertekenen als uitvoerend taxateur zonder gebruik te maken van een controlerend taxateur die een fluX account heeft. Dan dient de taxatie aan twee eisen te voldoen:

 

 • Onder het tabblad “Tekstrapport – Complex” onderdeel ‘A. Opdracht – (2) Taxateur’. Dienen de velden ‘Beoogd taxateur’ en ‘Soort taxateur’ leeggelaten te worden.

 

 • De taxatie is niet gekoppeld aan een financier. Het onderdeel ‘Financier’, onder tabblad “Algemeen – Workflow” kunt u daarom leeg laten. 

 

 • Taxatie plausibiliseren door taxateur buiten de organisatie 

 

Wanneer u een taxatie wil laten plausibiliseren door een andere taxateur buiten uw organisatie, gaat u een samenwerking aan. 

 

U kunt dit toevoegen door boven in de menubalk op “Profiel” te klikken, onder het tabblad “Samenwerking”. 

Door op het plus-icoon te klikken kunt u nieuwe regels toevoegen. Selecteer de organisatie en de taxateur. Klik op ‘Bewaar’ om de wijzigingen op te slaan. 

 

Vervolgens gaat u terug naar uw taxatie door linksboven in de menubalk op ‘Taxatie’ te klikken. 

In de dropdown van het veld ‘Controlerend / Tweede taxateur’, onder het tabblad “Algemeen – Complex” kunt u nu de toegevoegde samenwerking selecteren. 

 

 

 


 

 • Bijlagen samenvoegen

 

Onder de tabblad “Rapportages – Bijlagen en archief” kunt u met de knop ‘voeg alle aangevinkte PDF-documenten samen’ alle bijlagen samenvoegen tot één PDF.

 

 

Soms komt het voor dat de PDF-status, onder tabblad “Rapportages – Bijlagen en archief” niet ‘OK’ is. 

De kans is groot dat u een pdf bestand heeft geüpload welke niet 100% verenigbaar is. Onder PDF-status staat dat er een onbekende fout is opgetreden. Dit kan gebeuren indien bestanden afwijken van de standaard pdf norm en dit veroorzaakt tijdens het samenvoegen een error.

 

Repareer uw bestand via bijvoorbeeld ilovepdf.com 

Klik op de tegel ‘Herstel PDF’ of ‘Repair PDF’. Wanneer u het PDF hier doorheen haalt en opnieuw upload in fluX kunt u alles samenvoegen.

Welke bijlagen u wilt samenvoegen kunt u aangeven in de kolom ‘PDF’. De bestanden met een vinkje worden samengevoegd. Let op dat u op bewaar drukt nadat u de bestanden heeft aangevinkt.  

 

 • Er staat concept door het taxatierapport

 

Wanneer er concept door het taxatierapport staat terwijl de taxateur getekend heeft, kan dit twee aanleidingen hebben:

 

 • De tweede taxateur heeft zijn handtekening nog niet gezet. Dit kunt u controleren in het tabblad “Toegang”, bij het onderdeel ‘Goedkeuring taxatie’ in het linker navigatiescherm. Of;
 • De tweede taxateur is niet aangesloten bij fluX en dit is niet juist ingevuld. 

In tabblad “Tekst rapport – Complex” onder ‘A. Opdracht – (2) Taxateur’, dient u de eerste twee velden het onderdeel ‘Controlerend of tweede taxateur’ leeg te laten. 

Dit zijn de velden ‘Beoogd taxateur’ en ‘Soort taxateur’.

 

 • Een overige waarde toevoegen

 

U kunt een overige waarde toevoegen op een perceel. De overige waarde wordt kosten koper toegevoegd aan de marktwaarde. Dit kunt u doen onder het tabblad “Percelen – Percelen en erfpacht”, bij het onderdeel ‘Overige waarde’. In de dropdown heeft u drie keuzes: Ongebonden grond, woning en overig. 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden. In de onderstaande link worden de mogelijkheden uitgelegd. 

 

Een overige waarde toevoegen aan jouw taxatie (campaign-archive.com)

 


 

 • Duurzaamheidspagina is verdwenen

 

Er zijn enkele gevallen dat de duurzaamheidspagina niet wordt getoond. 

 

 • Onder het tabblad “Tekst rapport – Complex”, onderdeel ‘F – Object’. Staat de dropdown ‘Pand wordt gesloopt of het gaat om een grondpositie’ op ‘Ja’

 

Wanneer de bovenstaande oplossing niet werkt kunt proberen of het aan de volgende punten ligt. 

 

 • Bij het tabblad “Percelen - Percelen en erfpacht” staat de dropdown van ‘Afloop kasstroom bij expiratiedatum’ op ‘Ja’

 

 

 • Onder het tabblad “Correcties”, staat de dropdown van ‘Sloop / Verkoop’ op ‘ja’.

 

U heeft bij de taxatie aangegeven dat het een sloop situatie is. Wanneer deze opties aanstaan wordt er geen duurzaamheid aangenomen, omdat heb object gesloopt wordt.

 

 •  Andere waardering toevoegen / Scenario toevoegen

 

Wanneer u een andere waarde wilt toevoegen, gaat u naar tabblad “Tekst rapport – Complex” onderdeel ‘B. Taxatie – (1) Algemeen’. Bij het onderdeel ‘Andere waardering’ kunt u met het plusje een regel toevoegen, hier kunt u een waarde invullen.

 

Ook kunt u een waarde uit een uitgewerkte taxatie halen. Dit kunt u doen door in de tweede kolom ‘Object scenario waardering’ de juiste taxatie te selecteren. Dit is een dropdown met de taxaties in hetzelfde portfolio en taxaties die dezelfde postcode hebben als het huidige object. Wanneer u op ‘Bewaar’ drukt wordt de waarde opgehaald.

 

In het taxatierapport komt onder ‘B. Taxatie – (3) Inzage’ de scenario waardering te staan onder de marktwaarde. In de rekenbijlage wordt automatisch de rekenbijlage opgehaald van de andere waardering. 

 

Let wel op, de toegevoegde taxatie dient op slot te staan om de desbetreffende taxatie op slot te zetten. 

 

 • ABN AMRO workflow-foutmelding

 

Om een workflow-foutmelding te voorkomen is het van belang dat u let op het volgende.

 

Onder tabblad “Rapportages – Bijlagen en archief”:

 • Het PDF opdrachtbrief moet op type ‘Opdracht’ staan; en 
 • Het PDF opdrachtformulier / objectenlijst moet op type ‘Object’ staan.

 

De objectenlijst en opdrachtformulier dient u dus in de applicatie als pdf te uploaden. 

 

 • De workflow van de Rabobank doet het niet

 

De workflow van de Rabobank doet het niet, omdat de Rabobank geen workflow heeft. 

Taxaties met Rabobank als financier worden met SBR verzonden naar de Rabobank. Let wel op dat enkel de objecten BEL, EGB, WON en BTL verzonden kunnen worden met SBR. Deze objecten zijn opgenomen in de Vastgoed Taxonomie (VT).

 

 • Wat houdt SBR en Workflow in?

 

SBR houdt in dat na definitief maken de taxatie wordt omgezet in een XML. Die XML wordt omgezet naar XBRL formaat en die XBRL wordt door SBR verstuurd over de BIV naar de betreffende financier.


Workflow houdt in dat de financier een eigen inlog heeft in fluX. Daarin zijn processtappen (workflow stappen) gedefinieerd. Zoals start, ter beoordeling en definitief. Dit kunnen er veel meer zijn en verschillen per financier. De workflow wordt gestart door te klikken op “Start workflow”. Moet de workflow uitgezet worden, want er moet toch een andere financier aan gekoppeld worden dan die er aan zat, dan gebruik je de knop “Stop workflow”. De taxatie wordt dan uit de workflow van de oude financier gehaald.

 

 • Geen vinkjes zetten bij de duurzaamheidsparagraaf

 

Wanneer u geen vinkjes kunt zetten, kan dit verholpen worden door de pagina opnieuw te laden. Voordat u met de toetscombinatie Ctrl + F5 de pagina opnieuw laat, is het van belang dat u linksboven op ‘Bewaar’ klikt.

Indien u met een Mac werkt is de toetscombinatie Command + Shift + R, ook voor u is het van belang dat u eerst linksboven op ‘Bewaar’ klikt.

 

 • Porfolio kopiëren

 

U kunt een portfolio kopiëren, echter mag het portfolio niet meer dan 20 complexen bevatten. 

 

Door in het linker navigatiescherm op het geel gearceerde teken te klikken, maakt u een kopie van uw portfolio. Het kopiëren van het portfolio gebeurt op de achtergrond en het kan even duren. Door af en toe de pagina te verversen, met Ctrl + F5 of Command + Shift + R,  kunt u zien of de kopie gemaakt is. 

De kopie herkent u door: ‘Kopie_naam huidige portfolio_datum van vandaag’.

 

 

Wanneer u een portfolio met meer dan 20 complexen wilt kopiëren kunt u een support ticket aanmaken. Vermeld in de ticket de naam van het portfolio dat gekopieerd moet worden en welke naam deze mag krijgen. 


 

 • Standaard teksten toevoegen lukt niet

 

In fluX is het op twee manieren mogelijk om standaard teksten toe te voegen.

 

Manier 1 

Onder tabblad “Tekst rapport – Complex”, ziet u boven ieder tekstveld een knop ‘Standaard teksten’. Met deze knop kunt u tekst aanmaken en selecteren. Op deze manier hoeft u niet bij elke taxatie de teksten opnieuw uit te typen en kunt u de standaard tekst direct gebruiken in uw taxatierapport. 

 

Manier 2 

Ook kunt u voor de gehele organisatie standaardteksten toevoegen. Dit kunt u doen onder tabblad “Tekst rapport – Standaards per organisatie”. 

 

Onder dit tabblad vindt u alle velden die op organisatieniveau in te vullen zijn. Elke taxateur binnen de organisatie heeft dezelfde standaard tekst. De taxateur kan de standaardtekst overschrijven. Wanneer de zelf toegevoegde tekst wordt verwijderd, komt de standaard tekst weer in het tekst veld tevoorschijn. 

 

Binnen de organisatie kunnen één of meerdere personen de standaard tekst per organisatie aanpassen. 

 • Financier toevoegen aan organisatie 

 

U kunt een financier toevoegen door onder tabblad “Masterdata – Taxateur” een samenwerking aan te gaan. U zet de kolom ‘Type’ op ‘Financier’ en in de kolom ‘CLI Financier’ kiest u de juiste financier. Daarna drukt u op bewaar.

 

Voor sommige banken kunnen we alle taxateurs toevoegen, voor andere niet, daarvoor moeten ze op de shortlist staan. De banken bepalen de shortlist van taxateurs waarmee ze samenwerken. Deze shortlist is door fluX ontvangen en toegevoegd aan de applicatie. De shortlist kan worden bijgewerkt, echter alleen op verzoek van de aangesloten banken. Alleen taxateurs die op de shortlist staan kunnen succesvol een taxatie digitaal in SBR formaat versturen.

 


 

 • Onderhoud wordt niet goed doorgerekend

 

Dit kan komen doordat u meerjaren onderhoud heeft ingevuld. Als dit het geval is rekent fluX met het meerjaren onderhoud en niet met de andere onderhoudskosten. Zie de geel ingevulde bedragen in de schermafbeelding.

 

 

 • SBR verzenden lukt niet / foutmelding BIV

 

Bij het tabblad “Algemeen – Workflow” staat een retourmelding van de BIV. Het kan zijn dat deze niet is verzonden of met fouten. Wanneer bij het onderdeel ‘XBRL taxatierapport versturen via SBR’ het veld ‘Is verzonden’ op ‘Ja’ staat is alles goed gegaan. Indien het veld ‘Is verzonden’ op ‘Nee’ staat kunt u contact opnemen met de helpdesk van fluX of kunt u een support ticket aanmaken ??

 

 • Taxatie niet gevonden bij het zoeken voor backtesting

 

Het komt regelmatig voor dat een taxatie ‘niet gevonden’ wordt met het zoeken voor backtesting. Dit komt omdat de backtesting functionaliteit is geïntroduceerd per 7 april 2020. Alleen complexen die na 7 april 2020 definitief zijn gemaakt zijn beschikbaar voor backtesting.

 

Voor het vinden van een taxatie als backtesting object zitten een aantal voorwaarden, namelijk:

 

 • Het object is eerder getaxeerd in fluX;
 • De taxatie is ná 7 april 2020 op slot gezet / definitief gemaakt;
 • De postcode van de twee taxaties dienen hetzelfde te zijn;
 • Het object type dient hetzelfde te zijn, dus logischerwijs kunt u enkel dezelfde waarderingstypen (BEL, EGB, WON of BTL) met elkaar vergelijken.

 


 

 • Een object of portfolio verplaatsen 

 

Onder tabblad “Algemeen – Complex” kunt u een object of portfolio verplaatsen. 

 

 

Wanneer u daar op klikt heeft u keuze uit twee tabbladen: ‘Complex verplaatsen’ en ‘Portfolio verplaatsen’. 

 

In de lijst van ‘Complex verplaatsen’ zoekt u de juiste portfolio op, waar het complex naar verplaatst moet worden. U ziet alleen de portfolio’s waar u toegang tot heeft.

Door de juiste regel te selecteren en op de knop ‘Verplaats huidig complex naar geselecteerde portfolio’ te klikken, verplaatst u het complex naar de gewenste portfolio. Bevestig dit door op ‘Bewaar’ te klikken.

 

Het is ook mogelijk om de gehele portfolio bij een andere taxateur onder te brengen. In de lijst van ‘Portfolio verplaatsen’, selecteert u de juiste taxateur. Vervolgens klikt u op de knop ‘Verplaats huidig complex naar geselecteerde portfolio’ en door op ‘Bewaar’ klikken bevestigd u dat u de portfolio wilt verplaatsen.

 

 • Locatie komt niet overeen met de daadwerkelijke locatie

 

Staat het vlaggetje/pin niet op de juiste locatie of is de postcode en/of huisnummer (nog) niet bekend. Dan heeft u de mogelijkheid om de coördinaten van de locatie te overschrijven door het aanpassen van de lengte- en breedtegraad. 

Deze kunt u vinden onder tabblad “Algemeen – Complex”, ‘Lat (Latitude)’ en ‘Long’ (Longitude).

 

Google Maps werkt op je pc via de website op een vergelijkbare manier. Je vindt coördinaten niet terug door naar een bestemming te zoeken, enkel door een spelt te plaatsen op de kaart. Al kan de zoekfunctie ook hier wel helpen om een plek sneller te vinden. Volg onderstaande stappen:

-       Ga naar google.com/maps

-       Sleep met uw muis over de kaart of gebruik de zoekfunctie om dichtbij bij de plek te komen waar je coördinaten wil ontdekken

-       Zoom vervolgens zorgvuldig in op die specifieke plaats met het muiswiel of de plus- en min-knoppen.

-       Klik op de specifieke plaats

-       Onderaan verschijnt een pop-up-melding en klik onder de vetgedrukte naam van de plaats op de coördinaten

-       U kunt de coördinaten nu makkelijk met je muisaanwijzer selecteren

-       Klik met de rechtermuisknop en kies Kopiëren

-       Deze coördinaten kun je vervolgens invullen in fluX, ter vervanging van de eerder op basis van de postcode ontvangen Lat en Long. Let op (afronden tot en met 5 cijfers achter de komma). Nu wordt het pijltje op de juiste plaats gezet.

 

Let op! U dient de coördinaten op te geven als decimale graden conform de volgende indeling:

 

-       Juist: 41,40338

-       Onjuist: 41.40338

 

36.  Bij tabblad tekst rapport zijn sommige velden van onderdeel A. Opdracht – (3) Beschrijving niet schrijfbaar

 

De reden hiervan is dat u de taxatie voor ABN AMRO maakt en zij hebben eigen velden die de taxateur niet kan wijzigen. 

 

 • Vimeo fluX filmpjes

 

Voor meer informatie kunt via Vimeo de filmpjes van fluX bekijken. 

 

https://vimeo.com/fluxvms

 Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren