Handleiding SBR Kadaster / BAG

Gewijzigd op Fri, 23 Sep 2022 om 03:30 PM

INHOUDSOPGAVE


1 Inleiding

Voor de implementatie van VT15 (en later) en de bijbehorende verplichte onderdelen is er in fluX functionaliteit gebouwd om te kunnen voldoen aan deze verplichtingen. In deze handleiding worden de volgende onderdelen beschreven:

- Werking van de interactieve kaart en het ophalen van kadastrale en BAG informatie

- Koppeling tussen BAG en kadastrale objecten

- Koppeling tussen verblijfsobjecten met residentiële of commerciële eenheden


2 Interactieve kaart

Om kadastrale en BAG informatie op te halen kunt u gebruik maken van de interactieve kaart. Deze kaart kunt u vinden zowel in de Start taxatie wizard als onder tabblad Percelen.Door bij “Zoek Adres” het getaxeerde adres te zoeken en in de lijst aan te klikken wijzigt de locatie van de kaart. Hier kunt u vervolgens het perceel aanklikken waarop het getaxeerde fysiek staat. Op het moment dat u klikt op een perceel, wordt de volgende informatie opgehaald:


  • Informatie over perceel
  • Informatie over appartement indexen (als die er zijn bij het geselecteerd perceel)
  • Informatie over BAG panden
  • Informatie over verblijfsobjecten (VBO)
  • Relaties tussen de verschillende objecten


Uit verschillende bronnen wordt informatie opgehaald en verwerkt in de taxatie. Het kan zijn dat bij percelen met veel data dat het even duurt om het te verwerken in onze applicatie. Het kan zijn dat er teveel of verkeerde informatie opgehaald wordt door de interactieve kaart. In dat geval kunt u altijd zelf regels verwijderen door het vinkboxje en de verwijder knop te gebruiken. Of regels toevoegen door op de plus acties te klikken.


3 Koppeling tussen BAG en Kadastrale objecten

Voor de banken is het ook verplicht dat er relaties gelegd worden door VBO’s en andere objecten. Als u gebruik maakt van de interactieve kaart worden deze relaties automatisch gelegd. Mocht het nodig zijn om toch met de hand deze relaties te leggen, dan kunt u dat met de hand doen.


Ga hiervoor in de Start taxatie wizard of tabblad Percelen naar het tabblad BAG verblijfsobjecten.

Hier kunt u de relaties leggen. Let er wel op dat u dus eerst alle percelen, appartement indexen, BAG panden en VBO’s aanmaakt. In de eerste kolom ‘Kadastrale percelen/appartement indexen’ kiest u op welk kadastraal perceel of appartement index deze VBO van toepassing is. Als er geen appartement indexen zijn kiest u hier het perceel, als er wel appartement indexen zijn dan moet u hier kiezen voor het appartementsrecht. Vervolgens kiest u op dezelfde manier in de tweede kolom ook het BAG pand dat hoort bij de VBO.


4 Koppeling VBO – residentiële eenheden

Voor de koppeling tussen een residentiële eenheid en VBO zijn er verschillende tools gebouwd om dit zo makkelijk mogelijk te maken. In de Start taxatie wizard en onder tabblad Woningen wordt de optie gegeven om automatisch voor elke VBO een woning aan te maken. Hierdoor wordt er tevens automatisch een relatie gelegd tussen de residentiële eenheid en VBO.


In de start taxatie wizard zit deze optie hier:

Er kan ook voor gekozen worden om woningen automatisch aan te maken in de reguliere taxatie schermen. Ga hiervoor naar tabblad Woningen en sub-tabblad Types en units. Hier vindt u een knop genaamd “Woningen maken op basis van VBO’s”.


U kunt er ook voor kiezen om woningen zelf aan te maken (of de woningen zijn er al) en deze met de hand te koppelen aan een VBO. Bij woningen ziet u een kolom genaamd “Bijbehorende VBO”. Hier kunt u de bijbehorende VBO koppelen:


5 Koppeling VBO – commerciële eenheden

Voor commerciële/bedrijfsmatige eenheden moet er voor de banken ook een koppeling komen tussen de ruimtes en de VBO’s. Omdat de ruimte-indeling die een taxateur maakt vaak niet overeenkomt met de indeling van de VBO’s hebben we er hier niet voor gekozen om een ruimte aan te laten maken voor elke VBO.


Als er sprake is van taxatie voor de bank die VT15 of later vraagt, komt er onder tabblad Ruimtes een extra subtabblad voor de koppeling tussen ruimte en VBO.


Hier kan voor elke ruimte één of meer koppelingen worden gelegd met een VBO. Door op het plusje te drukken creëer je een relatie-item (vergelijkbaar met contract – ruimte koppeling in ons systeem). Als een VBO in meerdere ruimtes voorkomt dan kan ook bij meerdere ruimtes dezelfde VBO gekoppeld worden.


6 Control meldingen en wat als niet alle vereiste informatie kan worden verstrekt

Alle hiervoor beschreven onderdelen zijn door de banken verplichte velden om in te voeren bij VT15 taxaties. Onder tabblad Percelen is een extra tab gekomen genaamd “SBR kadaster/BAG controle” voor de controle van deze data. Hier kunt u zien of de data voldoet aan de eisen van de banken.


Er zijn echter omstandigheden te verzinnen waarbij deze informatie niet geleverd kan worden door de taxateur. Mocht de informatie niet ingevuld zijn ziet de taxateur onder tabblad SBR Kadaster/BAG controle een veld voor de uitleg waarom de gegevens niet aangeleverd kunnen worden. Om een taxatie goed te kunnen keuren moet de taxateur dus óf de gegevens aanleveren óf uitleg geven waarom dat niet kan. Deze uitleg kan onder hetzelfde tabblad “SBR kadaster/BAG controle”.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren