Handleiding Land (LAN)

Gewijzigd op Mon, 12 Sep 2022 om 09:48 AM

INHOUDSOPGAVE1. INLEIDING

Deze gebruikershandleiding geeft een toelichting op het land rekenmodel en functionaliteiten in fluX VMS voor het Objecttype LAN.

De handleiding start met een beschrijving van de hiërarchie in het rekenmodel. Vervolgens worden de schermen, parameters en hun invloed op de waardering per blok beschreven.


2. ALGEMEEN

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van alle schermen inclusief parameters. We geven een korte beschrijving van de parameters en het effect van iedere parameter op het waarderingsmodel.

2.1 Complex

2.1.1 Complex adres


RijEffect waarderingUitleg
PostcodeNeeAdresgegevens. Basis voor vlaggetje op kaart.
NummerNeeAdresgegevens. Basis voor vlaggetje op kaart.
StraatNeeAdresgegevens.
ToevoegingNeeAdresgegevens.
PlaatsNeeAdresgegevens.
BAGNeeBasisregistratie Adressen en Gebouwen.
LatNeeAutomatisch gegenereerd op basis van postcode en nummer.
LongNeeAutomatisch gegenereerd op basis van postcode en nummer.

KAART COMPLEX


Op basis van postcode en huisnummer wordt het vlaggetje geplaatst. Het kan voorkomen dat het vlaggetje niet juist wordt geplaatst. Het is mogelijk om de plaats van het vlaggetje aan te passen, door de Latitude (Lat) en Longitude (Long) te overschrijven.


Hoe vind je de juiste coördinaten?


De juiste locatiegegevens zijn te vinden in Google Maps. Ga met de cursor op de juiste plek staan en klik via de rechtermuisknop op “Wat is hier?”. De coördinaten worden onderaan in een pop-up getoond.


Deze waardes kunnen enigszins afgerond worden overgenomen: Latitude: 52,51000 en Longitude: 4,65205.


2.1.2 Huidige portfolio

Dit veld toont onder welke portfolio het huidige waarderingscomplex hangt. Het is mogelijk om het waarderingscomplex te “verplaatsen” door hier een ander portfolio te kiezen. Klik vervolgens links boven op BEWAAR.

Door het verhangen naar een andere portfolio pakt de waardering (d.m.v. overerving) de standaarden van de “nieuwe” portfolio waardoor de waardering zou kunnen wijzigen.

2.1.3 Algemene complexgegevens

ParameterEffect waarderingUitleg
Aanleiding
NeeTaxatie, Aankoop, Verkoop, etc. Verplicht veld om te voldoen aan de NRVT-standaarden.
Type taxatie
NeeVolledige taxatie, Hertaxatie of Markttechnische update. Wanneer is gekozen voor een Markttechnische update is er een verkort taxatierapport beschikbaar onder de Rapportages.
Waardepeildatum
JaDatum waarop de taxatie van toepassing is. Dit is de datum waarnaar de marktwaarde is bepaald. Indien niet ingevuld, gelijk aan de datum opname en inspectie.

Datum opname en inspectie

NeeDatum opname en inspectie.

Bijzondere uitgangspunten

NeeBij ‘Ja’, tekstueel uitleggen waarom er bijzondere uitgangspunten zijn, wat het verschil is met de marktwaarde zonder dit bijzondere uitgangspunt en de verklaring voor dit verschil.
Taal Rapportage
NeeKeuze uit Nederlands of Engels.3. PERCELEN

In dit tabblad geeft men een beschrijving van de kadastrale percelen, de waarde van de grond, de hoogte van de erfpachtcorrectie en de waarde van het erfpachtrecht.

Er is een aparte handleiding voor het tabblad Percelen. Zie hiervoor de Handleiding Erfpacht .


4. REFERENTIES

Er is een aparte handleiding voor het tabblad Referenties. Zie hiervoor de Handleiding Referenties .5. TEKST RAPPORT


Het tekst rapport is opgebouwd uit verschillende verticale tabbladen met daarin zowel tekstuele gegevens als rekenkundige gegevens.

5.1 Samenvatting

In dit tabblad wordt vermeld wie de opdrachtgever is, wat het te taxeren belang is en het type eigendom.

5.2 Opdracht - (1) Opdrachtgever

Hier kunt alle gegevens kwijt van de opdrachtgever en een eventuele tweede opdrachtgever.

5.3 Opdracht - (2) Taxateur

Hier dienen gegevens ingevuld te worden over de eerst taxateur, de tweede taxateur en de assistent taxateur.

Indien je op het tabblad Algemeen - Complex de eerste taxateur, tweede taxateur en coördinator hebt ingevoerd worden de gegevens automatisch gegenereerd. Heeft u dat nog niet gedaan dan kunt u middels de dropdown hier kiezen welk persoon welke functie betrekt. Staat uw beoogde taxateur of assistent er niet tussen, dan kunt u een samenwerking aanmaken. Hiervoor dient u te gaan naar het tabblad Profiel - Samenwerking .

5.4 Opdracht - (3) Beschrijving

Bij dit tabblad kunt u de gegevens kwijt omtrent de opdracht. Alle velden behalve ‘Toelichting opdrachtverstrekking’ kunnen worden voorzien van standaard teksten. Dit om uw taxatieproces verder te versnellen. Zo voorkomt u dat u repeterende teksten iedere keer opnieuw dient in te voeren. Dit kunt u doen door gegevens in te voeren op portfolio niveau, ga hiervoor naar tabblad Standaards per portfolio .

5.5 Taxatie - (1) Algemeen

In dit tabblad kunt u algemene gegevens kwijt omtrent de taxatie. Denk hierbij aan objectomschrijving, rapportsoort en doel van het rapport. Maar ook informatie over de inspectie en of de marktwaarde kosten koper is of vrij op naam. Verder zijn er nog standaardvelden die van portfolio niveau overgenomen kunnen worden.

5.6 Taxatie - (2) Inzage

In dit tabblad kunt u overzichtelijke maken welke informatie u heeft ingezien met bijbehorende datum en

eventueel een opmerking.


5.7 Taxatie - (3) Plausibiliteit

Hier dient u de plausibiliteitsverklaring in te voeren en de datum van de plausibiliteitstoets.

5.8 SWOT analyse

In dit tabblad kunt u de beoordeling en risico analyse invoeren.

5.9 Juridisch

In dit tabblad kunt u de juridische aspecten van de taxatie kwijt. Hierbij kunt u denken aan erfpacht, rechtelijke

bepalingen, VVE en het bestemmingsplan.

5.10 Locatie

In het tabblad locatie kunt u de beoordeling omtrent de locatie kwijt. Zo kunt u aangeven wat uw bevindingen zijn aangaande de ligging, bereikbaarheid, parkeren en een overall score voor de locatie. Om de rapportage consistent te houden is er een aparte handleiding betreffende de definities van de drop-down menu’s, dit document heet: TMI Invulinstructie.

5.11 Onderbouwing - (1) Markt

In dit tabblad kunt u gegevens over de markt invoeren. Gevraagde gegevens betreffen hier: marktvisie, courantheid van verkoop en de verkooptijd. Om de rapportage consistent te houden is er een aparte handleiding betreffende de definities van de drop-down menu’s, dit document heet: TMI Invulinstructie.

5.12 Onderbouwing - (2) Marktwaarde

Dit is het rekengedeelte van de Land module en ziet er als volgt uit:


ParameterEffect waarderingUitleg

Marktwaarde voor correcties (€)

JaNiet overschrijfbaar. Is de grondwaarde (€). Wordt gegenereerd vanuit het tabblad Percelen - Kadaster en erfpacht.

Milieu investeringen (€)

JaDe verwachte investeringen omtrent milieu.

Incidentele lasten/incentives (€)

JaVrije invoer. Indien er incidentele lasten zijn, kunt u deze hier opgeven.
Incidentele baten
JaVrije invoer. Indien er incidentele baten zijn, kunt u deze hier opgeven.
Marktwaarde (€)
JaNiet overschrijfbaar. Totaaltelling van bovengenoemde waardes.


5.13 Extra Hoofdstuk & Bijlagen

Dit laatste tabblad geeft u de mogelijk om een extra hoofdstuk toe te voegen aan het rapport.


6. RAPPORTAGES

Onder het tabblad Rapportages - Taxatie staan twee rapporten. Het algehele taxatierapport en de samenvatting. De samenvatting zit ook in het taxatierapport.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren