Handleiding Referenties

Gewijzigd op Mon, 12 Sep 2022 om 11:13 AM

INHOUDSOPGAVE1. INLEIDING

Een belangrijk (en verplicht) onderdeel van uw taxatie zijn de referenties. Deze handleiding beschrijft het gebruik van referenties binnen fluX.

Afhankelijk van het gekozen taxatiemodel heeft u de mogelijkheid om verschillende referenties op te voeren.


TaxatiemodelOmschrijving
BEL / EGB
Koop- en huurreferenties
WONKoop-, huur- en leegwaardereferenties.
EXGKoop- en huurreferenties
ONTKoop- en huurreferenties2. ALGEMEEN

Onafhankelijk van het type referentie bestaat het tabblad Referenties uit de volgende onderdelen.

  1. Opvoeren Referenties
  2. Algemene toelichting op de referenties incl. kaart
  3. Toelichting op de geselecteerde referentie incl. detailinformatie


Voor de referenties zijn er verschillende invoervelden. Onderstaand een beschrijving van de belangrijkste invoervelden en de werking hiervan.

VeldOmschrijving
Postcode

De postcode wordt gebruikt om de referentie te tonen op de kaart. Daarnaast is deze van belang om de opgevoerde referentie gemakkelijk terug te vinden in uw eigen referentiedatabase. U kunt hierbij namelijk selecteren op de afstand (aantal km ) van een waarderingscomplex. Zonder invoer van een referentie komt dit filter te vervallen.

Transactiedatum

Referenties met een transactiedatum worden in het taxatierapport getoond als Koopreferenties danwel Huurreferenties. Zonder transactiedatum worden deze getoond als Aanbodreferenties.

Kwaliteit
U beoordeelt de referentie in vergelijking met het te waarderen object.
Vertrouwelijk
Geeft u aan dat een referentie vertrouwelijk is dan wordt het adres niet getoond in het taxatierapport.
Sortering
Dit geeft de sorting van de referenties aan in het scherm en het taxatierapport.
Vindbaar?
U kunt er voor kiezen om referenties niet op te nemen in uw eigen referentiedatabase. Vink in dat geval deze kolom uit.


3. OPVOEREN REFERENTIES

U kunt verschillende manieren referenties toevoegen aan het waarderingscomplex.

- Voeg referentie toe (handmatig)

- Zoek in referentiedatabase

- Zoek in TIARA


3.1. Voeg referentie toe (handmatig)

Voeg handmatig een referentie toe. Druk op het bijbehorende plus-icoon en er verschijnt een nieuwe referentie-regel welke u kunt invoeren.

3.2. Zoek in referentiedatabase

U bouwt als organisatie uw eigen database van referenties op bestaande uit eerder opgevoerde referenties en gemaakte taxaties. U kunt dan eenvoudig, eerder opgevoerde referenties van u en uw collega’s, hergebruiken.


Eerdere opgevoerde referenties komen automatisch in uw referentiedatabase wanneer de (laatste) kolom Vindbaar? is aangevinkt.Wanneer u wilt zoeken in uw referentiedatabase drukt u op het bijbehorende icoon met tekst Zoek in referentiedatabase. Er verschijnt het volgende pop-up formulier:Binnen de lijst aan referenties kunt u zoeken door gebruik te maken van een combinatie van verschillende zoekcriteria. Druk vervolgens op het vergrootglas. Het resultaat is zichtbaar onder de ZOEKRESULTAAT.


Kiest u een referentie uit de zoekresultaten dan worden rechts de kengetallen, foto en toelichting op de referentie getoond. Door middel van het plus-Icoon Toevoegen aan … kunt u de geselecteerde referentie toevoegen aan uw huidig waarderingscomplex.


Komt u dubbele referenties tegen dan kunt ook hier de kolom Vindbaar? uitzetten zodat betreffende referentie(s) niet worden opgenomen in uw referentiedatabase.


3.3. Zoek in TIARA

Voor NVM leden is het mogelijk om referenties op te halen uit TIARA. Druk op het bijbehorende Icoon Zoek in TIARA en het volgende pop-up formulier verschijnt:Hier kiest u voor Start Tiara Login.


In een nieuwe browser opent automatisch de inlogpagina van het NVM Portaal. U kunt hier inloggen met uw TIARA account. De toegang tot Tiara blijft enige maanden geldig waarna u opnieuw naar uw inloggegevens wordt gevraagd.Als u succesvol bent ingelogd verschijnt het volgende pop-up formulier:Net als bij uw eigen referentiedatabase kunt u hier met een combinatie van criteria zoeken naar de gewenste referenties. 


Wilt u een referentie toevoegen aan uw waardering, druk dan op Toevoegen aan koop (huur) referenties. Met de pijl-iconen en bijbehorende tekst 'Vorige 10' en 'Volgende 10' kunt u navigeren door de referenties.4. ALGEMENE TOELICHTING REFERENTIES

U geeft hier een algemene toelichting op de referenties welke wordt opgenomen in het taxatierapport. Daarnaast heeft u hier een overzicht van de opgevoerde referenties. De geselecteerde referentie kleurt automatisch rood op de kaart, de overige referenties worden blauw weergeven.5. TOELICHTING GESELECTEERDE REFERENTIE

Per referentie kan een specifieke toelichting worden gegeven, deze wordt opgenomen in het taxatierapport. Daarnaast kunt u hier een interne toelichting opvoeren, deze wordt niet opgenomen in het taxatierapport. Rechts toont fluX enkele kengetallen en de foto van de geselecteerde referentie.Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren