Handleiding Vastgoedsturing

Gewijzigd op Tue, 06 Sep 2022 om 01:19 PM

INHOUDSOPGAVE1. INLEIDING

Woningcorporaties willen inzicht op het financieel- en maatschappelijk presteren van hun vastgoedportefeuille. fluX heeft hiervoor het onderdeel Vastgoedsturing ontwikkeld, welke standaard deel uitmaakt van de Woningcorporatie Module.

Dit document beschrijft hoe het onderdeel Vastgoedsturing in fluX werkt en welke inzichten het oplevert.2. RENDEMENT - SCOREMATRIX

Deze functionaliteit geeft de gebruiker inzicht in het financieel presteren van de vastgoedportefeuille, afgezet tegen subjectieve scores. Deze laatste scores zijn voor iedere Woningcorporatie zelf in te stellen en komen voort uit het beleid van de Woningcorporatie. Denk hierbij aan Betaalbaarheid, Duurzaamheid en Leefbaarheid.


2.1 Criteria - scores instellen

De eerste stap voor de Rendement - Scorematrix is het invoeren van de criteria waarop complexen gescoord moeten worden. Aan ieder criteria kan een weging worden gehangen en natuurlijk de verschillende scores. Onderstaand een uitwerking.


2.1.1 Stap 1

In de applicatie klikt u in de bovenste balk op de button Lijstjes.


2.1.2 Stap 2

Vervolgens ontstaat de mogelijkheid om criteria en scores op te voeren, dit kunt u toevoegen middels het plusteken.

U kunt eerst een criteria aanmaken om vervolgens de bijbehorende scores in te vullen. In dit voorbeeld zijn er

drie criteria. Met daarbij drie scores.


De drie criteria in dit voorbeeld:


- Leefbaarheid

- Duurzaamheid energielabel

- Betaalbaarheid

Tevens zijn er voor het criterium leefbaarheid de volgende scores opgenomen:


- Duur

- Betaalbaar

- Goedkoop

Vul voor ieder criterium de volgende velden:


- Naam                        naam van criterium

- IPD-type                    stel in op 4-Woning

- Label NL                    gewenste label in het Nederlands

- Volgorde                   optioneel

- Gewicht criterium     wegingsfactor van criterium


Vul voor iedere score de volgende velden:


- Score                         aantal punten

- Naam                        naam van de score

- Label NL                    gewenste label in het Nederlands

- Volgorde                   optioneel


LET OP! Ons advies om drie tot vijf lijsten te maken met voor iedere lijst het aantal scores niet al te veel. Dit

om het effect goed te kunnen weergeven en middelen tegen te gaan.2.2 Complexen scoren & resultaten

Nadat deze instellingen zijn gezet kan er een score worden gegeven aan de complexen. U gaat hiervoor naar het onderdeel Vastgoedsturing.

Deze functionaliteit bestaat uit de volgende vijf schermen:


2.2.1 Instellingen

Parameter
Uitleg
Keuze waardering

Welke waardering wordt genomen: exploitatie, uitponden of de maximale waarde

van deze twee scenario's.


Beschouw PeriodeDefault van 15 jaar.
Type rendement
Welk rendement wordt genomen: direct, indirect of totaal.

Gewenst / vereist rendement

Wat is de gewenst (vereist) rendement vanuit de organisatie.

Gewenste / vereiste score

Wat is de gewenste (vereiste) score vanuit de organisatie.

2.2.2 Score

Stel per complex de score in op basis van de zelf aangemaakte criteria en scores.


2.2.3 Matrix

De Matrix is verdeeld over vier kwadranten en toont de rendementsvorm (direct, indirect of totaal) op de X-as en de complex-score op de Y-as. Het snijpunt van de vier kwadranten is op basis van het portefeuille-gemiddelde.


In onderstaande grafiek scoren complexen 600 en 700 voor beide assen boven het gemiddelde.

Complexen 300, 400 en 500 kennen een bovengemiddeld complex-score maar een onder gemiddeld rendement.

Complexen 100, 800, 900 en 1000 kennen een ondergemiddeld complex-score en een bovengemiddeld rendement.


Complex 200 kent zowel een onder gemiddeld complex-score als een ondergemiddeld rendement.


Tevens kan in de grafiek het door de organisatie gewenste (vereiste) rendement en score geplot worden. Zo is direct inzichtelijk naar welk(e) complex(en) de aandacht uit moet gaan.


2.2.4 Tabel

Onder het tabblad Tabel worden dezelfde resultaten getoond als in de matrix, maar nu in tabelvorm. Het is een weergave van de combinatie rendement en score ten opzichte van de gewenste resultaten van de organisatie.


2.2.5 Rendementen

Het tabblad Rendementen toont voor alle complexen een overzicht van de rendementen: direct, indirect en totaal. U als gebruiker kunt zelf kiezen voor het exploitatie- of uitpondscenario.


Op de volgende pagina volgt een uitwerking van de verschillende posten.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren