Handleiding Portfolio

Gewijzigd op Wed, 31 Aug 2022 om 04:57 PM

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding

fluX heeft de portfoliomodule ontwikkeld om, in tegenstelling tot complexniveau, eenvoudig zicht te hebben op het presenteren van een gehele portfolio. Met deze module hebt u overzicht van alle complexen binnen de portfolio, treft u bijbehorende rapportages en kunt u eenvoudig data ex- en importeren van de gehele portfolio. 

Let op: De functionaliteit “Portfolio” is in de navigatie alleen zichtbaar indien u over de Max licentie beschikt. Meer informatie over de portfolio module vindt u op onze website.


1.1 Navigatie

De portfoliomodule kent, in vergelijking met Complex, een andere navigatie. De individuele complexen zijn hier niet te selecteren. Deze worden op basis van de gekozen portfolio en afhankelijk van asset class (wonen, commercieel) allemaal getoond in het hoofdscherm. 

We zien in onderstaand voorbeeld dat er gekozen is voor Portfolio C en asset class Woningen. Het hoofdscherm toont nu alle wooncomplexen (6 stuks) van de Portfolio C.1.2 Portfolio instellingen

Onder de verschillende modules staat naast Woningen en Commercieel ook de Portfolio instellingen. Hier geeft u instellingen op die gelden voor alle complexen binnen de geselecteerde portfolio. Daarnaast ziet u een kaart van de complexen die vallen onder de portfolio.
2. Modulen

2.1 Algemeen

De module Woningen IVS en Commercieel IVS tonen, afhankelijk van het geselecteerde Portfolio, alle wooncomplexen en individuele woningen (BTL) of commerciële complexen.


Net als bij de reguliere module doorloopt u de schermen en subschermen waarbij u steeds een totaaloverzicht heeft van alle wooncomplexen binnen de geselecteerde portfolio.


Onder Woningen krijgt in u dit geval een lijst van in totaal 30 woningen.


Op alle kolommen binnen de portfoliomodule kan een filter worden toegepast. Waarna de getoonde lijst met woningen automatisch gefilterd wordt.


Bovenin bevinden zich 4 kolommen. De eerste kolom toont het aantal complexen in de portfolio met daaronder het aantal complexen indien er een complex gefilterd is. In de tweede kolom geldt dit voor het aantal woningen in de portfolio. In de derde kolom kan gefilterd worden op complex. De laatste kolom geeft u de mogelijkheid het maximaal aantal regels dat in een scherm getoond moet worden.


2.2 Export

Een belangrijke functionaliteit van de portfolio module is de mogelijkheid om data uit fluX naar Excel te exporteren en vanuit Excel te importeren. Wij verwijzen u hiervoor naar de Handleiding Excel Ex- Import.


2.3 Tekst rapport

Onder Tekst Rapport treft u verschillende onderdelen en invoervelden voor de geselecteerde portfolio. U kunt de teksten hier aanpassen in de applicatie of een Excel Export maken. De exports kunnen, na aanpassing van de tekstvelden, geïmporteerd worden. Wij verwijzen u hiervoor naar de Handleiding Excel Ex- Import.


De Excel export heeft hier twee mogelijkheden.

  1. Export tekst van portfolio
    Deze export geeft een Excel overzicht met alle onderdelen (A t/m I) van het taxatierapport op portfolio niveau. 
  2. Export tekst van alle complexen
    Hier krijgt u een overzicht van alle onderdelen (A t/m I) van het taxatierapport per individueel complex.


2.4 Rapportages

Speciaal voor de portfoliomodule zijn er rapport ontworpen die direct overzicht geven van de volledige portfolio. We beschrijven hier een aantal specifieke rapportages.


RapportBeschrijving
Waardering overzichtOverzicht van alle waarderingen opgeteld tot een totaal.
Mantelrapportage
Mantelrapportage, danwel samenvatting, van alle waarderingen.
Mantelrapportage (verkort)
De Mantelrapportage in een meer beknopte variant.
Samenvattingen

Één samenvatting per complex waarbij deze zijn samengevoegd tot één PDF-bestand.

DCF Waarderingen

Één DCF waardering per complex waarbij deze zijn samengevoegd tot één PDF-bestand.

Complex-lijst KPI'sOverzicht van de belangrijkste KPI’s per complex.
VHE-lijstDe lijst van verhuurbare eenheden.
VHE verloopstaat (uitponden)
Overzicht van de uitponding van de verhuurbare eenheden.
Toetsing plausibiliteit

Geeft een overzicht van de verschillende ratio’s per complex en minimum en maximum van de gehele portfolio.

Batch - alle bijlagen
De belangrijkste bijlagen per complex samengevoegd tot één PDF-bestand.
Batch - alle bijlagen landscape
Alle bijlagen in landscape lay-out.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren