Handleiding BTIV

Gewijzigd op Thu, 15 Sep 2022 om 10:34 AM

Modeluitbreiding conform het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV), ook wel bekend als de exploitatieverplichting.


Wanneer de exploitatieverplichting van toepassing is, mogen er in het uitpondscenario geen woningen verkocht worden. Voor zowel het exploitatie- als uitpondscenario dienen woningen die bij aanvang leeg staan en woningen die muteren op basis van de mutatiegraad verhuurd te worden, rekening houdend met een huurplafond.Parameter: BTIV (Ja/Nee)

Standaardinstelling: Nee


Werking: Wanneer het een waardering is voor een Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting dan dient deze parameter op Ja te staan. Staat deze parameter op Nee, dan geen BTIV. Overige parameters van de BTIV hebben in dat geval geen invloed op de waardering.


Parameter: Exploitatieverplichting (Ja/Nee)

Standaardinstelling: model bepaalt de standaardinstelling op basis van aantal woningen met maxmaal 142 WWS-punten. Complexen waarbij minder dan 10% van de woningen maximaal 142 WWS-punten hebben, dan staat de exploitatieverplichting op Ja.


Werking: Staat deze parameter op Nee, dan geen BTIV. Overige parameters van de BTIV hebben in dat geval geen invloed op de waardering.


Parameter: Looptijd exploitatieverplichting

Standaardinstelling: 7 jaar

Werking: de BTIV is van toepassing gedurende deze periode.

Parameter: Huurplafond

Standaardinstelling: 850,- per maand per woning


Werking: De huur bij mutatie wordt afgetopt op het huurplafond gedurende de looptijd van de exploitatieverplichting. Het huurplafond is gelijk voor alle woningen binnen een complex en is gedurende de looptijd exploitatieverplichting van toepassing.


Parameter: Huurplafond indexatie (Ja/Nee)

Standaardinstelling: Nee


Werking: Staat deze parameter op Ja, dan wordt het huurplafond jaarlijks geïndexeerd met de prijsinflatie.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren